Melkein kuollut

Millaista tilaa tarkoitetaan puhuttaessa valekuolemasta?

nainen, lattia, käsi
© Shutterstock

Valekuolema-sanalla viitataan elintoimintojen heikkouteen. Esimerkiksi myrkytys, hypotermia eli vajaalämpöisyys ja sähköisku voivat lamauttaa kehon niin täydellisesti, että ”elämän merkkejä” on vaikeaa havaita ilman nykyaikaisia lääketieteellisiä tutkimusvälineitä.

Joskus valekuolemaksi kutsutaan virheellisesti myös asfyksiaa eli sikiön tai vastasyntyneen hapenpuutetilaa, joka ilmenee sinisyytenä ja heikkoina elintoimintoina. Sikiöaikaisesta happivajeesta ja hiilidioksidin kertymisestä kärsineen vauvan hengitys- ja verenkiertoelimistö ovat kehittyneet huonosti. Siksi mm. syke on hyvin heikko. Ennen asfyksiaa sanottiinkin pulssittomuudeksi.