Kylläisenkin vatsa voi kurista

Mistä johtuu mahasta toisinaan kuuluva äänekäs murina? Onko se aina merkki nälästä?

Mand med knurrende mave
© Shutterstock

Mahan murina ei välttämättä ole merkki siitä, että elimistö kaipaisi syötävää. Ääni syntyy, kun mahaan kerääntyy nestettä ja mahalaukku supistuu. Tämä tapahtuu automaattisesti aina, kun mahalaukku on tyhjenemässä. Elimistö ei silti yritä viestittää supistumisen aiheuttamilla äänillä ravinnon tarpeesta, vaikka se siksi usein tulkitaan. Nälän tunne ja murina liittyvät kyllä yhteen, mutta jälkimmäinen ei johdu edellisestä. Niitä yhdistää se, että mahalaukun supistelua ohjaa sama aivojen alue kuin nälän tunnetta. Myös sellaiset henkilöt, joilta mahalaukku on poistettu, voivat tuntea olevansa nälkäisiä. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että verensokeritaso määrää, milloin elimistö tarvitsee lisää ravintoa ja milloin aivojen nälän tunnetta säätelevä alue aktivoituu. Kun verensokeritaso laskee tietylle tasolle, ihminen alkaa kaivata syötävää eli tuntee nälkää. Nälän tunne on joka tapauksessa monimutkainen ilmiö, jolle ei ole olemassa yksinkertaista selitystä. Tavallisesti ihmiset tuntevat itsensä herkemmin nälkäisiksi esimerkiksi silloin, kun sää viilenee ja lämpötila laskee. Nälän tunteeseen vaikuttavat myös psyykkiset ja kulttuurista johtuvat syyt. Epävarmuus tai masentuneisuus voivat ilmetä kasvaneena ruokahaluna. Myös säännöllisiä ruoka-aikoja noudattavat tuntevat itsensä yleensä nälkäisiksi tiettyyn aikaan päivästä.