Shutterstock
kulmakarvat, mies

Kulmakarvoilla oletettavasti kaksi tehtävää

Onko kulmakarvoilla todellista merkitystä vai ovatko ne vain jäännöksiä ajalta, jolloin keho oli lähes kauttaaltaan karvan peitossa?

Kysymykseen, mitä varten ihmisellä on kulmakarvat, ei tiedetä yksiselitteistä vastausta. Todennäköisesti niillä on muutakin kuin esteettistä merkitystä samaan tapaan kuin silmäripsillä, jotka suojaavat silmiä erilaisilta epäpuhtauksilta, kuten pölyltä ja noelta.

Kulmakarvat ja silmäripset muodostavat luultavasti yhdessä ”turvajärjestelmän”, joka pitää kiinteiden epäpuhtauksien ohella myös mahdollisesti haitalliset nesteet, kuten sateen ja hien, loitolla helposti ärtyvistä silmistä. Kulmakarvojen käytännölliseen tehtävään viittaa mm. se, että yksittäisistä karvoista muodostuu ohimoalueelle johtava paksu valli, koska kaikki karvat kasvavat samaan suuntaan.

Hiki ja sadevesi eivät läpäise helposti karvamuuria vaan kulkeutuvat karvoja pitkin ohimoille, joilla niistä ei ole haittaa. Kulmakarvoilla on todennäköisesti myös viestintään liittyvä tehtävä. Kasvojen ilmeillä on tärkeä asema nonverbaalisessa eli sanattomassa kommunikaatiossa.

Kulmakarvojen asento ja liikkeet korostavat ilmeitä, etenkin, jos ne erottuvat selvästi ympäristöstään. On mahdollista, että kulmakarvat ovat säilyneet ihmislajin evoluution aikana juuri viestinnällisistä syistä. Muutoinhan nykyihmisellä on jäljellä vain rippeet varhaisten sukulaistensa karvapeitteestä.