Shutterstock

Kuinka typpi tappaa ihmisen?

Yhdysvalloissa kuolemanrangaistuksen saaneesta voi tulla ensimmäinen typellä teloitettava ihminen. Kuinka kaasu, jonka osuus hengitysilmasta on 78 prosenttia, surmaa?

Vaikka kuolemantuomiot ovat suhteellisen harvinaisia, rikoksen tehneitä määrätään jatkuvasti eri puolilla maailmaa surmattavaksi.

Erilaisia kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano- eli teloitustapoja on paljon. Uusin niistä perustuu puhtaan typen hengittämiseen naamarin kautta. Alkuaineen suomenkielinen nimi juontuu (tulen) tukahtumista tarkoittavasta typehtyä-verbistä. Voidaan siis sanoa, että typpi aiheuttaa hapen puutteen.

Typpeä on vaarallista hengittää

Vaikka tavallinen hengitysilma koostuu 78-prosenttisesti typestä, puhdas typpi syrjäyttää hapen keuhkoissa. Jo neljän viiden hengityskerran jälkeen ihminen menettää tajuntansa, ja happivajaus johtaa kuolemaan parissa minuutissa.

Typpeä hengittävä ei tunne tukehtuvansa, sillä aina kun keuhkot tyhjenevät, hiilidioksidi poistuu normaalisti. Tukehtumisen tunteen aiheuttaa ensisijaisesti se, että veren hiilidioksidipitoisuus kasvaa.

Typpeen perustuvan teloitustavan on sanottu aiheuttavan hyvin vähän kärsimystä.

Menetelmää vastustetaan kuitenkin muun muassa siksi, että teloitettava joutuu odottamaan hapen puutteen aikaansaamaa tajuttomuutta. Lisäksi eläinten on todettu joskus kouristelevan, kun ne lopetetaan typellä.