Shutterstock
mies, pyörtynyt, viltti

Kovaankaan kipuun ei kuole

Miten ihminen reagoi kovaan kipuun? Turtuuko siihen vai voiko sietämättömältä tuntuvaan kipuun kuolla?

Kipu on aistimus, joka aiheutuu vahingollisen ärsykkeen aiheuttamasta kudosvauriosta tai sen uhasta. Sen voimakkuuteen vaikuttavat sekä kudoksissa olevien kipureseptoreiden määrä että yksilölliset tekijät, joten täsmällisiä mittareita sen arvioimiseksi ei ole. Kipuun ei kuole.

Voimakas ja äkillinen kipu voi sen sijaan aiheuttaa tajunnan menetyksen. Sitä voidaan pitää äärimmäisenä puolustusreaktiona, jonka tarkoitus on suojella elimistöä vakavilta vaurioilta. Vakavien vammojen aiheuttamassa kivussa pyörty-minen voi auttaa jopa säilymään hengissä.

Krooniset kivut eivät vie tajua. Aistiratojen välittämät kipuviestit kerääntyvät ensin aivojen talamukseksi kutsuttuun osaan. Se toimii väliasemana ja siirtää signaalit muualle aivoihin muokattavaksi. Jos kipuviesti on liian voimakas, talamus pyrkii vaimentamaan sitä ehkäistäkseen hermojen liikakuormitusta.

Keskushermostossa on myös muita mekanismeja, jotka estävät kipua välittävien hermosolujen toimintaa selkäytimessä. Tämä voi lievittää henkilön kokemaa kipuaistimusta joksikin aikaa. Myös kriisitilanteen aiheuttama psyykkinen sokki vaikuttaa kivun aistimiseen. Se voi ilmetä epätodellisena olona, unenomaisena tilana ja kivun tunteen puuttumisena.