Photo by Jeremy Yap on Unsplash
Käsien ja jalkojen puutuminen

Käsien ja jalkojen puutuminen

Kädet ja jalat puutuvat usein esimerkiksi nokosten aikana. Onneksi puutuneiden raajojen “herättelyyn” on muutama helppo vinkki.

Hermojen pinnetila voi aiheuttaa käsien ja jalkojen puutumista.

Jonkin kehonosan puutumisen taustalla on yleensä sinänsä harmiton ääreishermon puristustila. Kun hermo on niin sanotusti pinteessä, sen normaali toiminta häiriintyy.

Tällainen tila voi syntyä, kun esimerkiksi nukkuu käden päällä.

Joskus käsien puutumisen syynä voi olla kaulan tai niskan hermon pinnetila. Kaulan hermot johtavat käsivarteen. Jos käsivarsi on vääntynyt niin, että hermon kulkurata on ahtautunut, seurauksena voi olla käsien puutumista.

Puutumisen syynä on yleensä hermojen puristus- tai pinnetila.

Käsivarren hermot voivat olla pinteessä ja aiheuttaa käsien puutumista.

Tilapäinen puutuminen on seurausta verenkierron heikkenemisestä puristuksessa olevassa hermorungossa.

Hermosolut tarvitsevat jatkuvasti happea ja ravintoa pystyäkseen toimimaan tavalliseen tapaan. Jo pieni verenkiertohäiriö voi lamauttaa hermon niin, että viestien kulku lakkaa.

Hermopinteen aiheuttama puutuminen ilmenee muun muassa ihotunnon heikkenemisenä ja hermon vaikutusalueen lihastoimintojen halvausmaisena lamautumisena.

Kun hermoon kohdistuva paine hellittää, tunto alkaa palautua ja lihastoiminta elpyä. Tässä vaiheessa aistitaan pistelyä. Se menee nopeasti ohi, kun raajaa ravistelee.