Photo by Antenna on Unsplash

Änkyttäminen johtuu monesta syystä

Mistä änkyttäminen johtuu ja miksi se on yleisempää joissakin tilanteissa?

Änkyttäminen on puhehäiriö, jossa ihminen tietää, mitä haluaa sanoa, mutta puhevirran eteneminen estyy tahattomasti. Puheeseen tulee sanan osan toistoja ja äänteiden pidennyksiä tai pysähdyksiä.

Änkytykselle ei tunneta yhtä yksittäistä syytä, vaan se johtuu useista tekijöistä. Nykyään elimellistä taustaa pidetään ilmeisempänä aiheuttajana kuin psyykkistä. Änkyttäjän äänihuulet voivat lukkiutua kokonaan tai osittain niin, että puheeseen tarvittavan ilman kulku estyy. Psykososiaalisilla syillä on myös merkitystä, sillä änkytys pahenee yleensä stressitilanteissa.

Toisaalta änkyttäjä voi puhua täysin sujuvasti innostuessaan niin, että unohtaa jännittää. Änkytyksen on todettu olevan myös perinnöllistä. Lähes puolella änkyttäjistä on kohtalotoveri lähisuvussa. Änkytys on 3–4 kertaa niin yleistä pojilla kuin tytöillä.

Oireet ovat pahimmillaan lapsuusaikana ja lievenevät usein iän myötä. Suomalaisista noin prosentti änkyttää.