Äänivalli on liikkuva kartio

Mitä tapahtuu, kun lentokone rikkoo äänivallin, ja miten lentäjä kokee sen?

lentäjä, suihkukone
© Shutterstock

Äänivalliksi nimitetään ilmassa etenevien kappaleiden, esimerkiksi luotien ja lentokoneiden, yhteydessä sitä tilannetta, jossa kappale ylittää äänennopeuden.

Ilmassa liikkuva lentokone tuottaa paineaaltoja, jotka työntävät ilmamolekyylejä pois tieltään. Kun kone liikkuu äänennopeudella eli noin 1 200 kilometriä tunnissa, ilmamolekyylit eivät enää ehdi pois tieltä vaan kasautuvat kartiomaiseksi aalloksi, joka etenee koneen mukana.

Oikeastaan äänivalli on tämä niin sanottu sokkiaalto. Sokkiaallon syntyminen havaitaan maassa voimakkaana pamauksena. Kyseessä ei ole yksittäinen pamaus, vaan ääntä syntyy jatkuvasti, kun sokkiaalto etenee koneen mukana. Koneessa istuva lentäjä ei kuule pamausta.

Sen sijaan sokkiaaltojen syntyminen lisää koneeseen kohdistuvaa rasitusta, mikä voi tuntua tärinänä juuri ennen äänennopeuden saavuttamista.