Älykkyyttä rakentavat virikkeet ja geenit

Määrääkö älykkyyden perimä vai kasvatus, ja voiko omaa älykkyyttä parantaa?

Poika, kypärä ja lamput
© Shutterstock

Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan älykkyyteen vaikuttavat sekä perimä että ympäristö. Siitä, kumman osuus on suurempi, ei ole yksimielisyyttä. Identtisillä kaksosilla ja adoptoiduilla lapsilla tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että perittyjen valmiuksien ilmenemisen kannalta ratkaisevaa on kasvuympäristön virikkeellisyys. Vähävirikkeinen ympäristö ei tue älykkyyden kehittymistä. Virikkeet ovat tärkeitä myös älykkyyden kehittämiselle. Älykkyyttä voi kasvattaa opiskelemalla uusia asioita sekä pyrkimällä kehittämään vanhoja tietoja ja taitoja. Taitotiedon lisäksi myös elämän aikana kertyneet kokemukset vaikuttavat yksilön älykkyyteen.