Shutterstock
Donald Trump pekar på sin hjärna

USA:n kahtiajako näkyy myös aivoissa

Analyytikot yrittävät kuohunnan keskellä selvittää, miksi Yhdysvallat ajautui nykyiseen tilaansa. Yksi usein vähälle huomiolle jäävä syy piilee aivojen biologisissa eroissa.

Kun kansanjoukko ryntää Yhdysvaltojen kongressiin, presidentti Trump odottaa seuraavaa virkasyytettään ja talonomistajat uhkaavat Black Lives Matter -mielenosoittajia aseilla, vastakkain on muutakin kuin erilaisia mielipiteitä.

Kyseessä on myös erilaisten aivojen kohtaamisesta.

Kymmenen viime vuoden aikana tieteessä on löydetty merkkejä siitä, että Yhdysvaltain poliittisen kirjon vastakkaisiin päihin sijoittuvilla ihmisillä on myös rakenteeltaan erilaiset aivot – ja tämä tosiseikka saattaa osaltaan selittää Yhdysvaltojen syvää kahtiajakoa.

Konservatiivit pelaavat varman päälle, liberaalit riskillä

Tutkijat paneutuivat magneettikuvauksen (MRI) ja toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) pohjalta siihen, miten konservatiivien ja liberaalien amerikkalaisten – eurooppalaisessa katsannossa paremminkin arvoliberaalien – aivot reagoivat samoihin ärsykkeisiin, kuten valokuviin, vaalipuheisiin ja poliittisiin roolileikkeihin.

Tärkeimmät havainnot olivat nämä:

  • Konservatiiveilla on vilkkaampaa toimintaa oikeanpuoleisessa mantelitumakkeessa, aivosaaressa ja prefrontaalisessa aivokuoressa, jotka liittyvät turvallisuuden ja epämukavuuden tuntemuksiin.
  • Liberaaleilla on vilkkaampaa toimintaa otsalohkon anteriorisessa singulaarisessa aivokuoressa, joka ohjaa esimerkiksi muutosvalmiutta ja impulsiivisuutta.

Tutustu eroihin napsauttelemalla:

Näin konservatiiviset ja liberaalit aivot eroavat toisistaan

Konservatiiviset aivot…

… ovat aktiivisemmat dorsolateraalisessa etuaivokuoressa, joka esimerkiksi jaottelee tunnepohjaisia kokemuksia myönteisiin ja kielteisiin.

1

Konservatiiviset aivot…

… reagoivat voimakkaammin epämiellyttäviin asioihin niin kutsutussa aivosaaressa.

2

Konservatiiviset aivot…

… sisältävät suuremman ja aktiivisemman oikeanpuoleisen mantelitumakkeen, joka käsittelee pelkoa.

3

Liberaalit aivot…

… sisältävät enemmän harmaata ainetta – runsaasti aivosoluja sisältävää aluetta – ja niiden sähköinen toiminta on voimakkaampaa anteriorisessa singulaarisessa aivokuoressa, joka käsittelee muutoksia ja päätöksiä.

4

Liberaalit aivot…

… osoittavat suurempaa luottamusta vieraisiin asioihin aivosaaren vasemmanpuoleisessa osassa.

5
©

Aivot vaikuttavat arvoihin – tai päinvastoin

Ihmisen aivojen ja hänen poliittisten näkemystensä välinen yhteys on kiistanalainen tutkimusaihe, mutta todisteita siitä kertyy yhä enemmän.

Hiljattain eräs tutkimus osoitti esimerkiksi sen, että poliittisesti puolueettomien ihmisten aivot olivat aktiivisia eri alueilla kuin liberaalien tai konservatiivien.

Aivotutkijat korostavat, että tutkimukset eivät välttämättä todista sitä, että poliittiset näkemykset olisivat koodattuina aivoihin. Yhteys saattaa yhtä hyvin olla päinvastainen – aivot saattavat muovautua ja muuttua poliittisten mielipiteiden mukaisiksi.

Tämän lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että myös geeneillä ja hormoneilla on sormensa pelissä.

Uusi tutkimustieto ei toki paranna kaikkia haavoja, mutta asian ymmärtäminen ja tiedostaminen saattaa auttaa lieventämään eri leirien välillä sinkoilevia syytöksiä.