Shutterstock

Ultraääni starttaa koomapotilaan aivot

Kaksi potilasta onnistuttiin herättämään syvästä tajuttomuudesta ultraäänihoidolla.

Ultraääneen perustuva koomaksi kutsutun syvän tajuttomuustilan kokeellinen hoito antaa toiveita siitä, että joissakin tapauksissa lamaantuneet aivotoiminnot voidaan käynnistää.

Vakavan aivovaurion saaneista potilaista toinen oli ollut 14 ja toinen 32 kuukautta tajuttomana. Kumpikaan ei tiedostanut ympäristöään eikä reagoinut nimeksikään ulkoisiin ärsykkeisiin.

Yhdysvaltalaisen Kalifornian yliopiston tutkijat yrittivät siksi vaikuttaa aivoihin ultraäänellä.

Suuntaamalla näkökukkulaan (oranssi) keskitettyjä ultraääniaaltoja (keltainen) voidaan joissakin tapauksissa herättää tajunta.

© Martin Monti/UCLA

He suuntasivat keskitettyjä ääniaaltoja muun muassa unen, tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden säätelyyn osallistuvaan näkökukkulaan. Hoito kesti kymmenen minuuttia, ja se toistettiin viikon kuluttua.

Potilaat alkoivat vastata kysymyksiin

Kun hoidosta oli kulunut pari päivää, kumpikin potilas kykeni reagoimaan yksinkertaisiin pyyntöihin, kuten "pudota pallo", ja vastaamaan kysymyksiin myöntävästi tai kieltävästi nyökkäämällä tai ravistamalla päätään.

Toisen potilaan tila parani pysyvästi, toisen sen sijaan vain muutamaksi kuukaudeksi. Kolmas hoitoa saanut potilas ei hyötynyt hoidosta lainkaan.

Tutkijat eivät osaa selittää tarkalleen menetelmän vaikutustapaa, mutta mahdollisena osatekijänä pidetään sitä, että itse näkökukkula oli vaurioitunut. Kokeiden valossa näyttää kuitenkin siltä, että ultraääni voi joskus käynnistää aivotoiminnot, jotka ovat lakanneet kooman kaltaisessa syvässä tajuttomuustilassa.