Shutterstock

Tutkimus: Tämän vuoksi lapset oppivat nopeammin kuin aikuiset

Oletko huomannut, että lapset oppivat nopeammin kuin aikuiset? Uusi tutkimus kertoo, miksi niin on.

Lapset oppivat nopeammin kuin aikuiset.

Se on väite, jonka monet vanhemmat ovat esittäneet aikojen kuluessa. Väitettä on perusteltu muun muassa sillä, että jälkikasvu on oppinut uuden kielen ennätysajassa.

Nyt tuore tutkimus antaa viitteitä siitä, että vanhemmat ovat olleet oikeassa.

Current Biology -lehdessä julkaistu tutkimus todistaa, että lapset oppivat uusia taitoja nopeammin kuin aikuiset.

Tutkijat ovat saaneet selville myös syyn lasten taitoihin.

Gamma-aminovoihapon eli GABA-välittäjäaineen taso lasten aivoissa kasvaa huomattavasti oppimisen yhteydessä.

GABA on välittäjäaine, jonka vaikutus hermoviestinnässä on vaimentava tai lamaava. Se auttaa ohjaamaan aivojen aktiivisuutta ja aiempien tutkimusten mukaan se voi auttaa aivoja säilyttämään uutta tietoa.

Tutkijat havaitsivat, että GABA-taso lasten aivoissa nousi visuaalisen oppimisprosessin aikana ja sen jälkeen.

Aikuisilla sen sijaan saman välittäjäaineen taso pysyi vakiona oppimisharjoituksen aikana ja sen jälkeen.

”Tulokset osoittavat, että alakouluikäiset lapset voivat oppia samassa ajassa enemmän asioita kuin aikuiset, minkä vuoksi lapset oppivat tehokkaammin." Takeo Watanabe, professori Brownin yliopistossa Yhdysvalloissa

”Tulokset osoittavat, että alakouluikäiset lapset voivat oppia samassa ajassa enemmän asioita kuin aikuiset, minkä vuoksi lapset oppivat tehokkaammin”, toteaa tutkimuksen johtaja Takeo Watanabe yhdysvaltalaisesta Brownin yliopistosta.

Vaikutus jatkuu minuutteja

Tutkijat selvittivät, miten GABA-välittäjäaineen taso muuttui ennen oppimisprosessia, sen aikana ja sen jälkeen.

Koeryhmään kuului 8–11-vuotiaita lapsia ja 18–35-vuotiaita aikuisia. Tulokset viittaavat siihen, että lapsilla viestiaineen taso nousi, aikuisilla taas ei.

Lisäksi tutkijat totesivat, että viestiaineen taso pysyi lapsilla korkealla monta minuuttia oppimistilanteen jälkeenkin.

Aikuisilla vastaavaa ei havaittu.

Toisin sanoen näyttää siltä, että lapset todennäköisesti omaksuvat uutta tietoa ja uusia taitoja nopeammin kuin aikuiset sen vuoksi, että lapsilla GABA-viestiaineen taso nousee.

Lapsi saa suukkoja poskille

Miten paljon vanhemman pitää suojella lastaan vastoinkäymisiltä? Vastausta on etsitty tieteellisillä tutkimuksilla.

© Shutterstock

Lue myös:

Tutkijoiden mukaan heidän tuloksensa on ensimmäinen mahdollinen selitys sille, mitkä hermostolliset prosessit aiheuttavat eroja lasten ja aikuisten oppimisessa.

Tutkimuksen tulokset perustuvat visuaaliseen oppimistekniikkaan, jossa koehenkilöille muun muassa esitetään joukko kuvia, minkä jälkeen he joutuvat vastaamaan kuviin liittyviin kysymyksiin.