tyttö traumat top

Traumaperäinen stressihäiriö muuttaa lasten aivoja

Traumaperäinen stressihäiriö näyttää vaikuttavan tyttöihin ja poikiin eri tavoin. Aivojen kuvantamiskuvissa näkyy selvä ero yhdessä aivojen osassa.

Tytöt ja pojat reagoivat aivan eri tavoin traumaperäiseen stressihäiriöön eli PTSD:hen (englanniksi post-traumatic stress disorder).

Yhdysvalloissa Stanfordin yliopiston tutkijat löysivät rakenteellisia eroja tyttöjen ja poikien aivoista, kun näillä oli todettu traumaperäinen stressihäiriö. Heidän tutkimuksensa on juuri julkaistu Depression and Anxiety -aikakauslehdessä.

Traumatisoitumattomat samanlaisia

Stanfordin tutkijat magneettikuvasivat kaikkiaan 59 lasta, joiden ikä oli 9–17 vuotta. Koehenkilöistä 30:llä oli erityyppisiä traumaperäisen stressihäiriön oireita, joita ei esiintynyt lainkaan vertailuryhmän 29 lapsella.

Kaikkien koehenkilöiden älykkyysosamäärä oli sama.

Traumatisoitumattomien tyttöjen ja poikien aivoissa ei ollut eroja. Sen sijaan niitä löytyi selvästi traumatisoituneilta lapsilta.

Aivojen osa kutistui tytöillä

Erot näkyivät aivosaareksi kutsutussa aivojen osassa. Alueen tiedetään liittyvän tunteisiin ja kykyyn tuntea empatiaa.

Pojilla, joilla oli traumaperäinen stressihäiriö, oli – sekä painoltaan että pinta-alaltaan – suurempi aivosaari kuin vertailuryhmän pojilla, joilla ei ollut traumaperäistä stressihäiriötä.

Tyttöjä ja poikia on hoidettava eri tavoin

Koska tutkijat ovat vasta analysoineet magneettikuvat, he eivät voi vielä sanoa, vaikuttaako ero esimerkiksi tunteiden käsittelyyn ja empatiakykyyn.

Kokeen johtajan Megan Klabunden mukaan tulokset voivat osoittaa, että pojilla ja tytöillä traumaperäinen stressihäiriö ilmenee eri tavoin. Siksi heitä olisi myös hoidettava eri tavoin.