Shuttertstock

Tietoviisaiden aivot loistavat yhteyksillään

Tietovisoissa pärjääminen ei ole ainoastaan muistiharjoituksen tulosta. Tukimus osoittaa, että hyvä muisti johtuu ennen kaikkea siitä, miten hyvät yhteydet eri aivoalueilla on.

Hyvää menestystä yleistietovisoissa ei selitä ainostaan se, että henkilö on lukenut hyvin läksynsä tai päntännyt muuten paljon.

Tutkimus osoittaa, että paljon tietävien ihmisten aivoissa on tavallista paremmat yhteydet.

Löydön takana on Ruhrin yliopisto Bochumissa Saksassa.

Aivojen valtatiet ovat tärkeitä muistille

Tutkimukseen osallistuneiden 324 henkilön piti vastata 300 kysymykseen, jotka mittasivat eri alojen tietämystä.

DTI-kuvaus paljastaa aivojen valtatiet, jotka ovat ratkaisevassa asemassa yleistiedon hallinnassa.

© Shutterstock

Kun osallistujien aivoja analysoitiin, kävi ilmi, että eniten oikeita vastauksia antaneilla oli hyvin vahvoja yhteyksiä eri aivoalueiden välillä.

Kartoitus tehtiin diffuusiotensorikuvauksella (DTI), jolla saadaan kolmiulotteinen kuva hermoradoista.

Luovuus löytyy aivojen valtateistä

Menetelmällä saadaan esiin muun muassa "valtatiet", jotka kulkevat aivokuoren soluista valkean aineen läpi aivojen sisäosiin ja yhdistävät siten kaukana toisistaan sijaitsevia aivoalueita.

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä "valtateiden" suuresta merkityksestä henkiselle suorituskyvylle.

Esimerkiksi vuonna 2018 yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkijat totesivat, että luovat kyvyt perustuvat pohjimmiltaan aivojen eri osien välisiin yhteyksiin. Kaikki keskeiset alueet eivät kuitenkaan sijaitse aivoissa lähekkäin.