Tee testi: Viisi piirrettä luonnehtii sinut

Keskitytkö yhteen tehtävään? Toimitko spontaanisti? Joustatko? Tutustu viiteen peruspersoonallisuuspiirteeseen ja selvitä testillä, millainen ihminen olet.

Palapeli, aivot luonteenpiirteet
© Claus Lunau & Shutterstock

Persoonallisuus on monen tekijän usein ristiriitainen kokonaisuus. Esimerkiksi seurallinen ja utelias henkilö voi suhtautua epäluuloisesti muihin ja olla huolissaan tulevaisuudesta.

Psykologiassa moniulotteista persoonallisuutta yksinkertaistetaan itsearvioinnilla, joka perustuu viiden keskeisen ominaisuuden teoriaan. Englanninkielisellä nimellä Big Five tunnettu käsitys persoonallisuuden viidestä pääpiirteestä ja niiden 30 osatekijästä kehitettiin 1980-luvulla.

Jokaisella viidellä pääpiirteellä on vastapoolit, ja arviointi paljastaa, minne itse sijoittuu ääripäiden välissä. Esimerkiksi sovinnollisuus voi olla jotain väliltä vihamielinen–hyväntahtoinen.

Arvioinnilla ei jaotella ihmisiä viiden persoonallisuuspiirteen mukaan, vaan sen avulla saadaan esiin niitä ominaisuuksia, jotka luonnehtivat henkilöä parhaiten.

Tutustu viiteen peruspersoonallisuuspiirteeseen ja selvitä testillä, millainen itse olet.

Palapelin pala, huolestuneisuus pilviä
© Claus Lunau & Shutterstock

Huolestuneisuus (neuroottisuus)

Usein kielteisiä ajatuksia

Huolestuneisuus heijastaa taipumusta vajota synkkyyteen ja pelätä pahinta.

Ne, joiden itsearviointi paljastaa olevan huolestuneita, kärsivät usein masennuksesta, stressistä, levottomuudesta ja ärtyisyydestä.

Huolettomat ovat sen sijaan rauhallisempia. He eivät panikoi, jos kaikki ei suju suunnitelmien mukaan, ja he ottavat muutenkin yleensä rennommin. Heidän elämänasenteensa on myönteinen.

Osatekijöitä:

 • Ahdistuneisuus
 • Vihaisuus
 • Masentuneisuus
 • Huonommuudentunne (huono itsetunto)
 • Impulsiivisuus
 • Haavoittuvuus
Palapelin pala, ulospäinsuuntautuneisuus, puhekuplat
© Claus Lunau & Shutterstock

Ulospäinsuuntautuneisuus (ekstroversio)

Lisää energiaa ihmissuhteista

Ulospäinsuuntautuneisuus ilmentää yksilön suhdetta muihin ihmisiin ja vuorovaikutukseen.

Ekstrovertilla on paljon kontakteja ja vilkas seuraelämä. Hän kokee voimaantuvansa ollessaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa.

Asteikon toisessa päässä olevalle introvertille sosiaalinen kanssakäyminen voi olla vaikeaa ja rasittavaa. Hän saattaa viihtyä yksin tai kaivata vain muutaman läheisen ihmisen seuraa.

Ekstrovertit ovat yleensä paljon puheliaampia kuin introvertit.

Osatekijöitä:

 • Lämminhenkisyys
 • Seurallisuus
 • Itsevarmuus
 • Aktiivisuus
 • Jännityshakuisuus
 • Iloisuus
Palapelin pala, avoimuus, lamppu
© Claus Lunau & Shutterstock

Avoimuus

Luovuutta ja riskinottoa

Avoimuus tarkoittaa ennakkoluulottomuutta uusia asioita kohtaan, olipa kyse sitten elämänmuutoksista, kokemuksista, taiteesta tai mielipiteistä.

Sovinnaisuus, kaavamainen ajattelu ja vanhoillisuus leimaavat vähemmän avointa persoonallisuutta. Avoimuus ilmenee luovuutena, taiteellisuutena, älyllisyytenä, vapaamielisyytenä ja tunteellisuutena.

Avoimuuteen liittyy usein hyvä riskinottokyky, joka voi näyttäytyä (uhka)rohkeana ja arvaamattomana käyttäytymisenä. Asteikon toisessa päässä arvostetaan keskittymistä ja asioiden viemistä päätökseen.

Osatekijöitä:

 • Mielikuvitus
 • Kiinnostus taiteeseen
 • Tunteellisuus
 • Seikkailunhalu
 • Älyllinen uteliaisuus
 • Suvaitsevuus
Palapelin pala, sovinnollisuus, kättely
© Claus Lunau & Shutterstock

Sovinnollisuus

Epäitsekästä kiltteyttä

Sovinnollisuus ymmärretään tässä yhteydessä paitsi ystävällisyydeksi myös haluksi ymmärtää muita ja tulla heidän kanssaan toimeen.

Sovinnollinen ihminen on kiltti, avulias, antelias ja joustava. Hän tekee myönnytyksiä ja tinkii vaatimuksistaan ja periaatteistaan helposti.

Niillä, jotka eivät ole sovinnollisia, korostuu itsekkyys: he eivät juuri piittaa muista. He ajavat omaa etuaan ja suhtautuvat torjuvasti yhteistyöhön ja jakamiseen.

Osatekijöitä:

 • Luottamus
 • Vilpittömyys
 • Epäitsekkyys
 • Yhteistyökykyisyys
 • Vaatimattomuus
 • Herkkätunteisuus
Palapelin pala, tunnollisuus
© Claus Lunau & Shutterstock

Tunnollisuus

Päämäärä mielessä

Tunnolliset henkilöt tiedostavat tavoitteensa ja pyrkivät saavuttamaan ne määrätietoisesti. He voivat yrittää vastata parhaalla mahdollisella tavalla omiin ja muiden odotuksiin.

Koska tunnollisuus heijastaa hyvää itsekuria ja keskittymiskykyä, sitä saatetaan pitää tiukkuutena.

Sitä mukaa kuin tunnollisuus vähenee, epäjärjestelmällisyys, epäluotettavuus ja huolimattomuus lisääntyvät.

Osatekijöitä:

 • Luotettavuus
 • Järjestelmällisyys
 • Velvollisuudentuntoisuus
 • Tavoitteellisuus
 • Itsekuri
 • Varovaisuus
Skaala persoonallisuustesti
© Shutterstock

Millainen olet 5 persoonallisuuspiirteen osalta?

Alla olevan linkin kautta pääset testiin, joka paljastaa, millainen olet viiden peruspersoonallisuuspiirteen mallin mukaan. Itsearviointi perustuu niihin ja niiden 30 osatekijään.

Arvioit itseäsi ottamalla kantaa 120 väitteen sopivuuteen. Saat esimerkiksi miettiä, miten helppo sinun on ystävystyä ja kuinka paljon murehdit asioita.

Vaikka väitteitä on yli sata, testin tekemiseen menee yleensä aikaa vain kymmenisen minuuttia. Tulos esitetään graafisesti. Pylväsdiagrammien ansiosta eri henkilöiden persoonallisuutta on helppo verrata.

Pääset testiin tästä.