Shutterstock

Taustahäly tarkentaa kuuloa

Yksitoikkoinen taustahäly ei häiritse kuulemista vaan sillä saattaa olla jopa positiivinen vaikutus aivojen kuuloalueeseen. Tämä on päätelty hiirikokeista. Tutkijat toivovat, että havainto voi auttaa kehittämään parempia kuulolaitteita.

Taustahäly auttaa aivoja erottamaan korvan vastaanottamat äänet toisistaan. Näin kertoo Baselin yliopistossa Sveitsissä tehty tutkimus.

Tutkimuksessa selvitettiin hiirikokeilla, miten yksitoikkoinen taustahäly vaikuttaa aivojen kykyyn erottaa toisistaan äänet, joiden taajuusalue on hyvin samanlaiset.

Lähtöoletuksena oli, että taustahäly häiritsee kuulemista, mutta tulos olikin päinvastainen.

Taustahäly vaimentaa kuuloalueiden aktiivisuutta ja helpottaa äänten erottamista.

© Evan Oto/Ritzau Scanpix

Vaikutus äänten erottamiseen

Ennen kokeita tutkijat opettivat hiiret yhdistämään kaksi erilaista ääntä palkkioon tai rangaistukseen.

Jos hiiret nuolivat koelaitteen putkea, kun niille soitettiin tietty ääni, ne saivat palkkioksi pisaran soijamaitoa. Jos ne taas nuolivat putkea väärän äänen soidessa, niille puhallettiin ilmavirta päin naamaa.

Itse kokeessa testattiin, erottavatko hiiret äänet myös taustahälyn seasta. Samalla mitattiin hiirten aivotoimintaa.

Toivoa paremmista kuulolaitteista

Kävi ilmi, että taustahäly auttoi hiiriä erottamaan äänet toisistaan, koska se vaimensi aivojen kuuloalueiden hermosolujen toimintaa.

Sveitsiläistutkijat päättelevät, että taustaäänten avulla voitaisiin tehdä myös kuulolaitteista nykyistä tehokkaampia.