Shutterstock

Sähköiskut aivoihin poistavat vieroitusoireet

Pienet sähköiskut aivojen mielihyvä- ja palkitsemiskeskukseen voivat auttaa lievittämään päihderiippuvaisten vieroitusoireita. Tämän osoittaa kiinalaistutkijoiden tuore koe.

Kiinalaistutkijat testaavat päihderiippuvuudesta kärsivien hoitamista sähköiskuilla.

Hoidossa johdetaan elektrodien avulla sähkösykäyksiä potilaiden aivojen nucleus accumbens -tumakkeeseen, jota kutsutaan myös aivojen mielihyväkeskukseksi. Sähköllä vaimennetaan tai voimistetaan tumakkeen toimintaa.

Sykäysgeneraattorin sähkösykäykset vaimentavat vieroitusoireita nucleus accumbensissa.

© Shutterstock

Kun ihminen kokee mielihyvää esimerkiksi huumeita tai muita päihteitä käyttämällä, aivoissa erittyy dopamiinia, joka vaikuttaa nucleus accumbens -tumakkeeseen. Jos taas dopamiinia ei ole, tumake reagoi tuottamalla epämiellyttäviä tuntemuksia.

Päihderiippuvaisilla tumake on tottunut suureen dopamiinipitoisuuteen, ja siksi ihminen kokee tarvitsevansa yhä suuremman annoksen päihdettä.

Sähköiskut vaimentavat vieroitusoireviestejä

Tätä reaktiota kiinalaistutkijat yrittävät vaimentaa sähköhoidolla. Sähköhoito tehdään solisluuhun asennettavalla sykäysgeneraattorilla, joka lähettää jatkuvasti sähkö­impulsseja nucleus accumbens -tumakkeeseen.

Menetelmää on verrattu vastamelukuulokkeisiin, jotka kumoavat melun vastakkaisessa vaiheessa olevalla äänellä.

Sähköhoidon on tarkoitus kumota vieroitusoireita aiheuttavat nucleus accumbensin ärsykkeet.