Shutterstock

Sähköhoito lievittää masennusta

Neurologit ovat löytäneet aivan silmien takaa aivoista alueen, johon johdettu sähkövirta kohottaa masentuneiden mielialaa.

Masennus on yleinen psyykkinen sairaus Suomessa. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan vuosittain 7,4 prosenttia aikuisväestöstä käy läpi masennuksen, joka voidaan diagnosoida sairaudeksi. Masennuspotilaille on kuitenkin olemassa toivoa.

Tutkimuksen mukaan masennuspotilaiden mieliala koheni, kun tutkijat johtivat sähköä tiettyyn aivoalueeseen.

Sähköhoidon vaikutus tuli ilmi Kalifornian yliopiston tutkijoiden kokeessa, jossa 25 epilepsiapotilaan aivoihin liitettiin elektrodeja.

Mielialaa säätelevä aivokuoren osa sijaitsee etuotsalohkossa (Lateral orbitofrontal cortex) aivan silmien takana. Kuvassa alue on merkitty vihreällä.

© bylin

Elektrodit piristävät

Tutkijoilla oli siis ainutlaatuinen mahdollisuus selvittää sähköhoidon vaikutusta sekä epilepsiaan että potilaiden mielialaan.

Sähköhoitoa annettiin pieninä sähköärsykkeinä aivojen eri osiin.

Kun sähköhoitoa annettiin lateraaliseksi etuotsalohkoksi kutsuttuun aivokuoren osaan, masennusta sairastavat potilaat kertoivat mielialansa parantuneen selvästi.

Lateraalinen etuotsalohko säätelee muun muassa tunne-elämää ja päätöstenteosta syntyvää mielihyvää.

Kun sähköstimulaatio lopetettiin, masennuspotilaiden mieliala laski uudelleen.

Ne koehenkilöt, joilla ei ollut masennusta, eivät reagoineet alueen sähköhoitoon.

Mielialaan vaikuttavat useat aivojen alueet. Etuotsalohko on tärkeä todennäköisesti siksi, että se on yhteydessä useisiin muihin alueisiin.

Masennuksen oireita:

  • Tuntee itsensä alakuloiseksi, on pitkään väsynyt löytämättä siihen mitään tiettyä syytä.
  • Menettää kiinnostuksen useimpiin asioihin, ei aloitekykyä, ei energiaa.
  • Syyllisyys. Syyllisyyden tunteet liittyvät myös asioihin, joihin ei itse ole voinut vaikuttaa tai joissa ei ole toiminut väärin.
  • Itseluottamuksen puute, elämä vaikuttaa merkityksettömältä.
  • Keskittymiskyvyttömyys.
  • Eristäytyneisyys, sosiaalisten tilanteiden välttäminen.
  • Huono unen laatu, heräilee yöllä usein tai aikaisin aamulla – tai nukkuu liian paljon.
  • Vähentynyt tai lisääntynyt ruokahalu.
  • Itsemurha-ajatukset.
  • Fyysiset kivut, päänsärky, jännittyneisyys ja unettomuus voivat olla merkkejä alkavasta masennuksesta.