Shutterstock

Parkinsonin tauti on kaksi eri sairautta

Invalidisoiva tauti voi alkaa sekä aivoissa että suolistossa.

Tanskalaisen Århusin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, että Parkinsonin taudista on olemassa kaksi eri tavalla etenevää muotoa. Toinen saa alkunsa aivoissa, toinen suolistossa.

Parkinsonin taudin aiheuttaa alfa-synukleiini-proteiinien poimuttuminen väärin. Väärin poimuttunut proteiini saa yhä useammat proteiinit poimuttumaan väärin sillä seurauksella, että ne ajan mittaan leviävät elimistöön ja aivoihin.

Kun proteiineja kertyy mustatumake-nimiseen aivojen osaan, se ei pysty enää tuottamaan tarpeeksi viestiaine dopamiinia. Se aiheuttaa Parkinsonin taudin perusoireen, lepovapinan.

Parkinsonin tauti vaikuttaa aivojen mustatumakkeeseen (1). Aivoalueen soluihin (2) kertyy väärin poimuttunutta proteiinia (3), minkä vuoksi aivot alkavat kärsiä dopamiinin puutteesta.

© Shutterstock

Tutkimukseen osallistui 59 koehenkilöä, jotka kärsivät joko Parkinsonin taudista tai usein Parkinsonin taudin oireita edeltävästä unihäiriöstä. Ongelmien taustalla on se, että väärin poimuttunut proteiini vahingoittaa aivorunkoa.

Kuvaustutkimuksilla otettiin selvää siitä, minne proteiini oli koehenkilöillä aiheuttanut vaurioita.

Parkinsonin tauti ehkäistävissä

Osalla Parkinson-potilaista vaurioita esiintyi vain aivoissa, joten taudin voitiin olettaa alkaneen siellä.

Niiltä osallistujilta, joilla oli nukkumisvaikeuksia muttei Parkinson-oireita, löydettiin vaurioita suolen hermosoluista ja aivorungosta. Tutkijoiden käsityksen mukaan väärin poimuttunut proteiini on syntynyt suolistossa, ennen kuin se on levinnyt aivoihin.

Pidetään mahdollisena, että tässä tapauksessa Parkinsonin taudin kehittyminen on estettävissä.