Shutterstock
Mies ja pakkoajatukset

Pakko-oireet voivat olla vanhaa perua

Mitä mielessä tapahtuu silloin, kun on pakko vaikkapa lähteä katsomaan, onko ovi lukossa, vaikka tietää, että lukitsi sen?

Kyse on niin sanotuista pakkoajatuksista ja -toiminnoista eli obsessioista ja kompulsioista. Ne ilmenevät väkisin mieleen tulevina asioina. Pahimmillaan pakonomaiset mielikuvat ja yllykkeet toistuvat niin usein, että normaali elämänrytmi häiriintyy ja elämänlaatu heikkenee.

Jos obsessiot ja kompulsiot aiheuttavat ahdistusta ja haittaa, apua voi olla yksilö- ja perheterapiasta sekä psyykenlääkkeistä.

Pakko-oireiseksi häiriöksi kutsutun mielenterveysongelman on pitkään epäilty johtuvan ainakin osittain keskushermoston välittäjäainejärjestelmän poikkeavasta toiminnasta. Yhdysvaltalaisen Lewis R. Baxter nuoremman Kalifornian yliopistossa hiljattain PET-kuvannusmenetelmällä tekemä aivotutkimus on antanut asiaan valaistusta. Hän sai selville, että pakko-oireista kärsivillä tyvitumakkeet, jotka sijaitsevat aivokuoren alla etuaivoissa, ovat tavallista aktiivisempia.

Judith Rapoport Yhdysvaltojen kansanterveyslaitoksesta on esittänyt teorian, jonka mukaan tyvitumakkeiden liikatoiminta saa ihmisen pakonomaisesti noudattamaan muinoin hyödyllisiä käyttäytymismalleja, joita hän ei pysty hallitsemaan järjellään.