Shutterstock

Päätöksesi ovat kahden aivoalueen kiistakapulana

Tuoreimmilla ärsykkeillä on aivan liian suuri merkitys valinnoille, todetaan uudessa tutkimuksessa.

Kokemukset, joihin perustamme päätöksemme, ovat väärin painottuneita, osoittaa uusi brittiläisen Cambridgen yliopiston koe.

Ongelmana on, että kokemuksissa annetaan liian iso paino sille, miten tapahtumat ovat päättyneet, eikä tarkastella koko niiden kulkua.

Kokeissa tutkijat laittoivat 27 koehenkilöä arvioimaan kahden näytöllä näkyvän kolikkoastian sisällön arvoa samaan aikaan, kun heidän aivojaan kuvannettiin. Astioista valutettiin pois kolikoita, joiden koko oli sitä suurempi mitä suurempi niiden arvo oli.

Ensimmäiset ärsykkeet painuvat unholaan

Tutkijat havaitsivat, että kaikki koehenkilöt olivat taipuvaisia aliarvioimaan astian kolikoiden arvon, jos viimeiset kolikot olivat pienempiä kuin ensimmäiset.

Mantelitumake (vasemmalla) palauttaa mieleen päätöksenteossa olennaisia kokemuksia. Kokemusten painoarvo kuitenkin vaihtelee. Aivosaaren etuosa (oikealla) yliarvioi uusimpien kokemusten merkitystä.

© Shutterstock

Tulos osoittaa, että tuoreimmilla ärsykkeillä on suhteettoman suuri merkitys päätöksenteossa kokonaisuutena.

Kuvannus paljasti, että ilmiö johtuu kahden aivoalueen, mantelitumakkeen ja etumaisen aivosaaren, yhteispelistä. Ne aktivoituvat, kun ihminen tekee päätöksiä kokemustensa perusteella.

Aivojen taipumusta on mahdollista korjata

Mantelitumake huolehtii olennaisen kokemustiedon kaivamisesta esiin, kun taas etumainen aivosaari päättää siitä, kuinka tärkeitä, eli vanhoja, kokemukset ovat. Päätöksenteossa uusien kokemusten painoarvo on suurempi kuin vanhojen.

Tutkijoiden mukaan koe osoittaa, että joissakin tapauksissa ihmisen kannattaa yrittää tietoisesti korjata aivojen päättelytapaa, jos hän haluaa tehdä järkeviä valintoja.