Shutterstock
iäkäs nainen pyörtyy

Päähän kohdistuva isku sekoittaa aivojen sähkökemiallisen toiminnan

Miksi ihminen menettää usein tajuntansa saatuaan iskun päähänsä? Onko kyse aivovammasta?

Päähän kohdistuvan väkivallan tai kaatumisen seurauksena voi syntyä aivotärähdykseksi kutsuttu tila. Sen ensioireita ovat alle puoli tuntia kestävä tajuttomuus, pahoinvointisuus ja tilapäinen muistinmenetys. Jos tila pitkittyy, puhutaan aivotärähdyksen jälkeisestä oireyhtymästä, jolle ovat ominaisia päänsärky, huimaus, muistihäiriöt ja unettomuus. Aivotärähdys ja tajunnan tason laskeminen johtuvat iskun aiheuttamasta lievästä aivovauriosta.

Tajunnan menetyksen taustalla voi olla myös aivoruhje: paikallinen aivokudoksen vaurio, jonka vuoksi tajunnan taso pysyy normaalia alhaisempana tunteja tai jopa vuorokausia. Iskusta johtuva pökertyminen on osoitus siitä, että aivot ovat painuneet kovalla voimalla kalloa vasten ja vaurioituneet. Samalla niiden sähkökemiallinen toiminta on häiriintynyt.

Joskus päähän kohdistuvasta iskusta on seurauksena sokkitila, joka ilmenee äkillisenä verenpaineenlaskuna ja aivoverenkierron heikentymisenä. Tällöin aivosolut eivät saa riittävästi happea eivätkä voi siten toimia normaalisti. Aivojen hapenpuute johtaa melko nopeasti tajuttomuuteen.