Shutterstock
Älykäs ihminen iso pää

Ovatko isopäiset älykkäämpiä?

Isoon päähän mahtuvat kookkaammat aivot. Voiko siitä päätellä, että isopäiset ovat älykkäämpiä?

Tutkimusten mukaan ihmisillä, joilla on iso pää, on yleensä myös kookkaat aivot. Vaikka älykkyyttä ei ole helppo määritellä, jotkin seikat viittaavat siihen, että aivojen koolla on merkitystä älykkyydelle.

Samassa ympäristössä kasvaneiden sisarusten tutkimus osoittaa tendenssiksi, että sisarussarjasta menestyy älykkyystestissä parhaiten se, jolla on suurin pää ja tilavuudeltaan suurimmat aivot.

Tutkimalla dna:n snippejä (SNP, yhden emäksen monimuotoisuus) on saatu näyttöä siitä, että kallon koko, älykkyysosamäärä ja koulutustaso ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa.

On esitetty, että ihmisten suuret aivot ovat tulosta suurempaa älykkyyttä suosivasta luonnonvalinnasta.

Suuret aivot rappeutuvat hitaammin

Iso pää voi siis olla kookkaiden aivojen ja älykkyyden merkki. Yksilö voi hyötyä suurista aivoistaan myös niin, että vanhemmiten henkinen suorituskyky säilyy pitkään hyvänä.

Englantilaisen Southamptonin yliopiston tutkimuksessa, johon osallistui 215 iältään 66–75-vuotiasta henkilöä, mitattiin älykkyys ja muisti kaksi kertaa 3,5 vuoden välein.

Ne osallistujat, joilla oli iso pää, menestyivät kummallakin kerralla parhaiten älykkyystestissä. Lisäksi heidän muistinsa heikkeni muita vähemmän.

Kognitiiviset kyvyt huononivat viisi kertaa enemmän pienipäisimmillä osallistujilla.