Lucky Business / Shutterstock
Testi - introvertti ekstrovertti

Testi: Oletko introvertti vai ekstrovertti?

Psykologit ovat jo pitkään määritelleet ihmisiä sen mukaan, ovatko he luonteeltaan sisäänpäin kääntyneitä vai ulospäin suuntautuneita. Nyt uudet aivotutkimukset tukevat jakoa hiljaisiin hissukoihin ja itsestään paljon melua pitäviin.

Osalle ihmisistä sosiaalinen kanssakäyminen voi antaa energiaa, kun sillä on toisille päinvastainen vaikutus.

Psykologiassa on käytetty jakoa sisäänpäin ja ulospäin suuntautuneisiin ihmisiin aina 1920-luvulta alkaen, kun sveitsiläinen psykologi Carl Jung keksi käsitteet.

Nyt aivotutkimus näyttää vahvistavan hänen teoriansa neurologisella tasolla. Tutkimus nimittäin osoittaa, että introverteillä ja ekstroverteillä aivojen onnellisuushormonin tuotantoa stimuloivat eri asiat.

Lue lisää tutkimuksesta ja testaa itsesi, niin saat selville, missä kohdassa ekstrovertti–introvertti-kirjoa olet.

Testi: Oletko introvertti vai ekstrovertti?

Oletko epävarma siitä, oletko introvertti, ekstrovertti vai ambivertti – vai jotain siltä väliltä? Tee silloin testimme, niin asia selviää.

Ekstrovertin ja introvertin aivot palkitsevat eri tavoin

Psykologi Carl Jung luonnehti ensimmäisenä niitä persoonallisuuden piirteitä, jotka määräävät, viihtyykö ihminen paremmin vilkkaissa sosiaalisissa tilanteissa vai pienissä turvallisissa seurueissa.

Jungin jälkeen saksalainen psykologi Hans Eysenck kehitti teoriaa edelleen. Hän selitti, että ekstroverteilla on luontaisesti matalampi viritystila tunteille ja ärsykkeille.

Ekstrovertti tarvitsee siis introverttia enemmän ärsykkeitä, jotta hänellä olisi hauskaa.

Aivokuvat voivat paljastaa, oletko ekstrovertti vai introvertti

Uudet aivotutkimukset todistavat, että saksalaispsykologi oli oikeilla jäljillä, sillä yksi näiden kahden persoonallisuustyypin eroista liittyy dopamiiniin, hyvänolontunnetta luovaan palkitsemisaineeseen.

Tutkimuksessa ekstroverteille ja introverteille näytettiin kuvia luonnosta ja ihmiskasvoista.

Aivokuvannuksen avulla tutkijat havaitsivat, että ekstrovertit koehenkilöt reagoivat introverttejä voimakkaammin ihmiskasvoihin.

Ekstroverteille toiset ihmiset ovat suuri motivaation ja/tai palkitsemisen lähde, ja siksi he käyttävät enemmän aikaa sosiaaliseen elämään kuin introvertit.

Tämä voi selittää, miksi moni introvertti viettää mielellään perjantai-iltansa kotona, kun taas ekstrovertti kaipaa muiden ihmisten seuraa.

Ekstrovertille ominaiset piirteet

Nämä piirteet ovat ekstrovertille henkilölle ominaisia.

Ekstrovertit ovat:

 • Sosiaalisia
 • Puheliaita
 • Elehtiviä
 • Huomiota hakevia
 • Päästävät helposti tunteensa valloilleen.

Ekstrovertti haluaa:

 • uusia haasteita, uusia ympäristöjä ja uusia tuttavia – jännitystä ja vaihtelua
 • keskipisteenä oloa ja suuria joukkoja
 • aktiivisuutta.

Ekstrovertti saa energiaa:

 • sosiaalisesta kanssakäymisestä ja ihmisiä saa olla kerralla paljon.

Introvertille ominaiset piirteet

Nämä piirteet ovat introvertille henkilölle ominaisia.

Introvertit ovat:

 • Pääasiassa varautuneita
 • Tarkkailevia
 • Harkitsevia
 • Tunteiden ilmaisuaan kontrolloivia.

Introvertti haluaa:

 • olla sosiaalinen vain pienissä ryhmissä tai yksittäisten henkilöiden kanssa
 • keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan
 • lukea ja kirjoittaa mieluummin kuin puhua.

Introvertti saa energiaa:

 • yksin olemisesta ja siitä, että hänen ympärillään on rauhallista.

Introvertit ovat hyviä ajattelemaan abstraktisti

Tutkimus vuodelta 2012 osoittaa, että introverteilla on paksumpi aivojen etuotsalohko (prefrontaalinen korteksi) kuin ekstroverteillä.

Tämän aivojen osa liittyy abstraktiin ajatteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon, kykyihin, joita introverteilla on enemmän kuin ekstroverteillä.

Persoonallisuustyypeillä on läpi koko historian ollut omat etunsa ja haittansa. Ilmeisesti introvertit ovat säilyneet hengissä luonnossa, koska heidän luonteensa on pitänyt heidät poissa vaarallisista tilanteista.

Ekstrovertit sen sijaan ovat olleet motivoituneita auttamaan yhteisöään kriisitilanteissa keräämällä ruokaa tai metsästämällä.

Kukaan ei kuitenkaan ole täysin introvertti tai ekstrovertti.

Se, miten ihminen käyttäytyy sosiaalisissa tilanteissa, riippuu myös hyvin monesta tekijästä, ja meissä kussakin on sekä sisäänpäin kääntyneitä että ulospäin suuntautuneita piirteitä.