Nyt tutkijat osaavat katkaista riippuvuuden

Nikotiini, kokaiini, alkoholi... Riippuvuutta aiheuttavien aineiden luettelo on pitkä. Rottien ja magneettikenttien avulla on onnistuttu paljastamaan aivoista kytkin, joka sammuttaa pakonomaisen tarpeen lopullisesti.

Tutkijat ovat herättäneet riippuvuudesta kärsivien ihmisten uinuvia aivosoluja magneettikenttien avulla.

© Brian Schneider

Joka päivä EU:ssa kuolee 800 ihmistä alkoholin vaikutusten vuoksi. Tupakka vaatii 700 000 uhria vuosittain.
Huumeidenkäyttäjiä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 185 miljoonaa.

Nyt Yhdysvaltojen kansallisen päihteidentutkimuslaitoksen tutkijaryhmä on onnistunut tukahduttamaan kokaiiniriippuvuudesta kärsivien himon saada lisää ainetta.

Aineet tulvivat aivoihin

Nautintoaineita ja päihteitä yhdistää se, että ne saavat aivojen palkitsemisjärjestelmän erittämään välittäjäaine dopamiinia.

Napsauta keltaisia kylttejä ja katso, miten aineet vaikuttavat aivoissa:

Dopamiini on elimistön luonnollinen palkitsijahormoni, joka tuottaa mielihyvää ja iloa, kun tyydytetään elintärkeitä tarpeita, kuten syödään tai harrastetaan seksiä.

Nautinnon tehtävä on kannustaa. Keinotekoisetkin dopamiiniryöpyt saavat aivot pitämään toimintaa hyödyllisenä ja yrittävät siksi yllyttää toistamaan sitä.

Väärinkäyttäjien valvontajärjestelmä sumentuu

Aluksi kehittyy psyykkinen riippuvuus eli tottumus, josta on vaikea päästä eroon. Ennen pitkää käyttö kuitenkin muuttaa aivoja myös fyysisesti.

Päihdyttävät aineet muistuttavat keskushermoston omia viestimolekyylejä, ja aivot mukautuvat vieraiden yhdisteiden läsnäoloon säätelemällä joko välittäjäaineiden tai viestejä välittävien reseptorien määrää. Säännöllisen päihteen käytön jälkeen aivot eivät enää toimi normaalisti, mistä seuraa fyysinen riippuvuus.

Riippuvuudesta kärsivillä hermosolujen toiminta on heikentynyt sillä aivojen otsalohkon alueella, joka yleensä hillitsee himoa. Sen sijaan alueella, joka lisää aineen saamisen himoa, hermosolut toimivat epätavallisen aktiivisesti.

Tutkija Antonello Bonci onnistui kokeessaan säätelemään näiden kahden alueen toimintaa magneetilla.

Kallon ulkopuolelle asennettu sähkömagneetti vaikuttaa hermosoluihin ja saa ne kiihdyttämään tai vähentämään signaalien lähetystä.

Lue myös Maailman vaarallisimmat päihteet.

Magneetti herättää hermosolut

Boncin tutkimukseen osallistui 29 vapaaehtoista kokaiiniriippuvaista koehenkilöä, joiden keskimääräinen käyttömäärä oli noin kaksi grammaa joka toinen päivä.

Sen jälkeen, kun osallistujat oli jaettu kahteen ryhmään, toisen ryhmän jäsenet alkoivat saada transkraniaalista magneettistimulaatiota otsalohkon tietyn osan toiminnan vilkastuttamiseksi. Vertailuryhmän jäseniä ei sitä vastoin hoidettu millään tavalla, vaikka kaikkia osallistujia pyydettiin pysyttelemään parhaansa mukaan erossa kokaiinista.

Huumeen käyttöä seurattiin virtsanäytteistä, jotka koehenkilöiden piti toimittaa laboratorioon muutaman päivän välein.

Vain 19 prosenttia osallistujista selvisi 29 päivän tutkimusjaksosta puhtain paperein. Yli kaksi kolmasosaa heistä kuului kuitenkin siihen ryhmään, joka oli saanut TMS:ää. Kun koehenkilöiltä kysyttiin, millaiseksi he kokivat riippuvuutensa, kävi ilmi, että TMS oli lievittänyt merkittävästi himoa.

Eikä se ole suinkaan ainoa hyöty. Hoito nimittäin muuttaa pysyvästi aivojen hermoratoja ja korjaa siten niitä vaurioita, joita riippuvuus on aiheuttanut.