Shutterstock

Näin vähästä sikiön aivot voivat vaurioitua

Harmittomalta vaikuttava tapa voi aiheuttaa fyysisiä muutoksia sikiön aivoihin ja altistaa lapsen muun muassa oppimis- ja käyttäytymishäiriöille.

Odotatko lasta? Kyllä?! Juodaan äidin malja!

Ei, huono idea. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskit tiedetään yleisesti, mutta sikiön kannalta turvallisesta annosmäärästä ei ole ollut kenelläkään tarkkaa tietoa. Itävallassa Wienin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan naisen ei kannata nauttia raskauden aikana alkoholia lainkaan: sikiö voi kärsiä siitä, vaikka promillemittari tuskin värähtää.

Tutkijat kartoittivat riskittömällä magneettikuvausmenetelmällä kaikkiaan 24 sikiön aivojen kehitystä raskausviikoilla 22–35. Odottavat äidit vastasivat nimettömästi alkoholinkäyttöä koskevaan kyselyyn, ja kun tietoja verrattiin sikiöiden keskushermoston muutoksiin, kävi ilmi, että sen kehitys saattoi häiriintyä, vaikka äiti nautti alkoholia harvoin ja vähän.

Sikiön kehitys hidastuu

”Ikävä kyllä monet raskaana olevat naiset eivät tiedosta täysin, kuinka vaarallista alkoholi on sikiölle”, toteaa itävaltalaistutkimusta johtanut Patric Kienast ja jatkaa: ”Tehtävänämme on paitsi tutkia näitä asioita myös kertoa julkisuudessa, kuinka haitallisesti alkoholi vaikuttaa sikiöön.”

Tutkimus paljasti muun muassa, että alkoholille altistuneet sikiöt kehittyivät muita hitaammin. Esimerkiksi ohimolohkon ylin uurre (STS, sulcus temporalis superior) oli matalampi kuin niillä samanikäisillä sikiöillä, joiden äidit eivät olleet käyttäneet alkoholia. Kyseisellä aivoalueella on merkitystä sosiaalisten, kielellisten ja audiovisuaalisten taitojen kehittymiselle.

Hermoilta puuttuu suoja

”24 äidistä 17 nautti alkoholia suhteellisen harvoin, ja heidän keskimääräinen kulutuksensa jäi alle yhteen annokseen viikossa. Siitä huolimatta sikiöiden aivoissa havaittiin selviä muutoksia”, kertoo Patric Kienast.

Tutkimuksen mukaan alkoholille altistuneilla sikiöillä hermot myelinisoituivat hitaammin. Myeliini on rasvaista ainetta, josta muodostuu tupeksi kutsuttu eristävä kalvo hermosolujen viejähaarakkeiden ympärille. Myeliinituppi nopeuttaa hermoimpulssien kulkua ja estää tiedonsiirron häiriöitä. Myeliiniä syntyy runsaasti ensimmäisinä elinvuosina, ja prosessi vaikuttaa lapsen kehitykseen ja oppimiskykyyn.

Aivot poimuttuvat väärin

Lisäksi kävi ilmi, että alkoholi vaikuttaa aivokuoren poimuttumistapaan. Poimujen ansiosta aivojen pinta-ala on suuri suhteessa niiden tilavuuteen. Noin puolet aivokuoresta sijaitsee uurteissa. Kun äiti käytti alkoholia, sikiön aivot eivät poimuttuneet normaalisti. Kehityshäiriö vaikuttaa suoraan aivojen toiminta- ja tiedonkäsittelykykyyn.

”Raskauden aikana ei pitäisi nauttia alkoholia”, toteaa Kienast ja summaa: ”Tutkimus osoittaa, että jo erittäin pieni alkoholimäärä aiheuttaa muutoksia sikiön aivoissa ja häiritsee niiden normaalia kehitystä.”