Muuntunut perintötekijä vähentää unta

Vähäisen unentarpeen syynä voi olla geenimuunnos, todetaan Kalifornian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Vähäisen unentarpeen syynä voi olla geenimuunnos, todetaan Kalifornian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Shutterstock

Kalifornian yliopisto on osoittanut, että yksittäinen geeni vaikuttaa ratkaisevasti siihen, paljonko ihminen tarvitsee unta.

Tutkimukseen osallistui 12 lähisukulaista, jotka kaikki selviävät vain 4,5 tunnin yöunilla, vaikka suurin osa aikuisista nukkuu 7–8 tuntia.

Perimän kartoituksessa kaikilta osallistujilta löydettiin sama ADRB1-geenin muunnos.

Löydön jälkeen unentarpeen geneettistä perustaa tutkittiin rotilla. Ne yksilöt, joilla oli geenimuunnos, nukkuivat keskimäärin 55 minuuttia vähemmän vuorokaudessa.

Mutaatio vilkastuttaa niiden aivosillan solujen toimintaa (keltainen), jotka pitävät virkeänä.

© Shutterstock

Muuntunut geeni voi levitä

Kun rottien uni- ja valvetilan aikaista aivotoimintaa tutkittiin, paljastui, että aivorunkoon kuuluva aivosilta toimii normaalista poikkeavalla tavalla, jos yksilöllä on vähäunisuuden geenivariantti.

Vähemmän nukkuvilla rotilla aivosilta toimi keskimääräistä vilkkaammin valveilla ollessa.

Kalifornialaistutkimuksen tuloksesta on tehty se päätelmä, että ADRB1-geeni säätelee niiden aivosolujen toimintaa, jotka pitävät virkeänä.

Tutkijoiden mukaan mikään ei viittaa siihen, että mutaatiosta on haittaa, ja he pitävät mahdollisena, että se yleistyy. Toisin sanoen ihmisten keskimääräinen unentarve saattaa pienentyä.