Shutterstock
Alzheimer

Vanha lääke paransi hiirien muistia

Ainakin 55 miljoonaa ihmistä sairastaa muistisairautta, ja määrän ennustetaan kasvavan nopeasti. Tuoreen hiiritutkimuksen mukaan pitkään käytössä ollut hiv-lääke voi parantaa muistia. Ehkä siitä saadaan apua ihmisille.

Ihmisen muistin pitäisi toimia jatkuvasti. Sen ansiosta tietää, missä on ollut, mitä on tehnyt ja minne on menossa.

Muisti myös varastoi henkilökohtaisia kokemuksia, kuten parin päivän takaisen tapaamisen ystävän kanssa, ja muistuttaa toisista tapahtumista, jotka voivat liittyä kokemukseen suoraan tai välillisesti.

Ihminen muistaa kaiken nimittäin muistojen verkkona, jossa tapahtumat, elämykset, opitut asiat jne. liittyvät toisiinsa ja lomittuvat. Muistot eivät ole erillisinä ja irrallisina mieleen arkistoituneita muistikuvia.

Kun vanhetaan, muisti alkaa menettää joustavuuttaan. Muistia rappeuttavan kehityksen tutkijat ovat ehkä löytäneet keinon ehkäistä sitä.

Tuoreen hiirillä tehdyn tutkimuksen mukaan vanha hiv-lääke parantaa muistia. Siitä saattaa olla vielä joskus apua muistisairaille ihmisille.

Totta vai tarua? Seitsemän aivoväitettä

Mikroskooppinen syy muistin huononemiseen

On helpompi ymmärtää, kuinka tutkijat onnistuivat parantamaan hiirien muistia, kun on tutustunut nisäkkäiden aivoihin.

Aivokudoksen soluja peittävät monenlaiset molekyylit, joita kutsutaan reseptoreiksi. Niiden tehtävänä on toimia portteina.

Kalifornian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa keskityttiin aivosolujen CCR5-nimiseen reseptoriin.

On tiedetty, että CCR5-reseptoreiden määrä kasvaa vanhemmiten aivojen muistitoimintojen kannalta keskeisissä osissa. Muutoksen on epäilty heikentävän ihmisen kykyä liittää eri muistiaineksia toisiinsa.

On myös tiedetty, että jo olemassa olevaan lääkevalikoimaan kuuluu CCR5-reseptoreita salpaava aine, maraviroki, jolla estetään hi-viruksia tarttumasta immuunisoluihin.

Niinpä tutkijat päättivät selvittää hiirikokeilla, onko lääkkeellä myös muistiin vaikuttavia ominaisuuksia.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi vuonna 2007 maraviroki-nimisen aineen hiv-lääkkeeksi (punainen). Se vaikuttaa sitoutumalla CCR5-reseptoreihin (sininen) ja estämällä näin hi-viruksia (harmaa) tarttumasta niihin ja siten pääsemästä immuunisolujen sisään.

© David H. Spach /University of Washington

Tutkijat: Potentiaalia muistilääkkeeksi

Kokeissa kävi ilmi, että salpaamalla CCR5-reseptoreita maraviroki paransi hiirien kykyä yhdistää eri häkeissä syntyneitä muistoja toisiinsa.

Tutkijoiden mukaan havainnoista voidaan päätellä, että maravirokilla on ominaisuuksia, joista voi olla apua muistin heikkenemisestä kärsiville ihmisille.

Sen selvittäminen, kuinka tehokkaasti maraviroki ehkäisee muistisairauden kehittymistä, vaatii potilaskokeita, jotka paljastavat paitsi hoidon hyödyt myös sen haitat ja riskit.