Shutterstock
Demens

Tutkimus: Yhden tärkeän vitamiinin puute voi lisätä muistisairauden riskiä

Muistisairaiden määrän uskotaan kasvavan räjähdysmäisesti. Tutkimusten mukaan tärkeän vitamiinin puute voi olla yksi ratkaisevista tekijöistä, jotka vaikuttavat riskiin saada muistisairaus.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2022.

Se auttaa immuunijärjestelmääsi pistämään kampoihin viruksille ja tehostaa tärkeiden ravintoaineiden imeytymistä.

D-vitamiini vaikuttaa moniin elimistön toimintoihin. Viime vuosina D-vitamiinin puutteen on havaittu liittyvän niin luiden haurastumiseen kuin autoimmuunisairauksiinkin.

Suomalaisen Elina Hyppösen johdolla Uuden-Etelä-Walesin yliopistossa Australiassa elokuussa 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan pienen molekyylin puute elimistössä on yksi seikoista, joka voi lisätä riskiä sairastua dementiaan.

HUOM! Keskustele AINA lääkärin kanssa, ennen kuin alat käyttää D-vitamiinivalmisteita.

Sairaudet olisi voitu välttää

Tutkijat kävivät läpi verinäytteitä ja aivokuvia 294 514 potilaalta. Aineisto saatiin englantilaisesta biopankista. Biopankeissa säilytetään näytteitä lääketieteellisiä tutkimuksia varten.

Tutkimuksessa havaittiin yhteys alhaisen D-vitamiinitason ja kohonneen dementia- ja verisuonitukosriskin välillä.

Katso lista: Nämä tekijät lisäävät riskiä sairastua dementiaan

HUOM! Keskustele AINA lääkärin kanssa, ennen kuin alat käyttää D-vitamiinivalmisteita.

Tutkimuksessa alhaisena D-vitamiinitasona pidettiin alle 25 nanomoolia verilitraa kohti ja normaalina yli 50 nanomoolia litraa kohti. Tutkimusryhmän mukaan muistisairausriskin vähentämisen kannalta ratkaisevaa on saada nostettua D-vitamiinitaso normaaliksi.

”Jopa 17 prosenttia dementiaan sairastumisista olisi voitu välttää, jos koko väestön D-vitamiinitaso olisi ollut normaali”, tutkimusta johtanut Elina Hyppönen kertoo yliopiston lehdistötiedotteessa.

D-vitamiini on yksi monesta tekijästä

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ainakin 55 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa kärsii muistisairauksista. Lähitulevaisuudessa määrän odotetaan kasvavan lähes 10 miljoonalla vuodessa.

Tutkijoilla onkin kova kiire löytää keinoja, joilla kroonisia muistisairauksia voidaan estää. Veren D-vitamiinipitoisuus voi olla yksi tekijä, jota kannattaa tarkkailla.

Hyppösen tutkijaryhmän tulokset ovat herättäneet kiinnostusta maailmalla. Kööpenhaminan yliopiston neurologian professori ja Tanskan dementian tutkimuskeskuksen johtaja Gunhild Waldemar pitää Hyppösen tutkimusryhmän tuloksia odotettavina. Hän ei ole itse osallistunut tutkimukseen. Hänen mukaansa tulos on ”vahva osoitus siitä, että D-vitamiinin puute on muistisairauksien riskitekijä”.

”Jo aikaisemmissa, pienemmissä tutkimuksissa on saatu viitteitä D-vitamiinin puutteen ja muistisairausriskin yhteydestä. Nyt on kuitenkin kyseessä tutkimus, jossa on todella paljon osanottajia, joten se on kiinnostavaa.”

Waldemar korostaa kuitenkin, että tutkimuksen päätelmä perustuu henkilöihin, joiden D-vitamiinitaso on hyvin alhainen. D-vitamiinin puute ei myöskään ole ainoa riskitekijä, joka kannattaa huomioida, jos on huolissaan omasta dementiariskistään.

”On hyvä selvittää, onko oma D-vitamiinitaso kovin alhainen mittauttamalla se lääkärissä. Silti ei pidä luottaa siihen, että muistisairaudelta voi välttyä syömällä D-vitamiinia. Sairastumisriskiin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten alkoholinkäyttö, tupakointi ja liikunta.”

Hän muistuttaa myös, että kaikkiin riskitekijöihin emme voi itse vaikuttaa.

”Noin joka viides meistä sairastuu dementiaan. Iso merkitys on syntymässä saamillamme geeneillä, mutta moneen tekijään voimme myös vaikuttaa itse. Yksi niistä on D-vitamiini.” Kööpenhaminan yliopiston neurologian professori ja Tanskan dementiatutkimuskeskuksen johtaja Gunhild Waldemar