Laaja tutkimus: Yhden tärkeän vitamiinin puute voi lisätä muistisairauden riskiä

Maailmassa on yli 55 miljoonaa muistisairasta, ja määrä kasvaa 10 miljoonalla joka vuosi. Siksi muistisairauksien ehkäisemiseen etsitään ratkaisuja kaikkialla. Australiassa suomalaisvahvistuksin tehdyn tutkimuksen mukaan yhden tärkeän vitamiinin puute voi olla ratkaiseva tekijä.

Maailmassa on yli 55 miljoonaa muistisairasta, ja määrä kasvaa 10 miljoonalla joka vuosi. Siksi muistisairauksien ehkäisemiseen etsitään ratkaisuja kaikkialla. Australiassa suomalaisvahvistuksin tehdyn tutkimuksen mukaan yhden tärkeän vitamiinin puute voi olla ratkaiseva tekijä.

Shutterstock

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran keäskuussa 2022.

Se auttaa immuunijärjestelmääsi pistämään kampoihin viruksille ja tehostaa tärkeiden ravintoaineiden imeytymistä.

D-vitamiini vaikuttaa moniin elimistön toimintoihin. Viime vuosina D-vitamiinin puutteen on havaittu liittyvän niin luiden haurastumiseen kuin autoimmuunisairauksiinkin.

Suomalaisen Elina Hyppösen johdolla Uuden-Etelä-Walesin yliopistossa Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan D-vitamiinin puute voi myös lisätä riskiä sairastua dementiaan.

Vasta-aineet hyökkäävät kilpirauhasen kimppuun
© Shutterstock

D-vitamiini torjuu autoimmuunisairauksia

Miljoonat ihmiset kärsivät autoimmuunisairauksista eli sairauksista, jotka johtuvat immuunijärjestelmän reaktioista elimistön omia kudoksia kohtaan. Määrä on kasvussa. Nyt on havaittu, että D-vitamiini voi torjua autoimmuunisairauksia. Lue täältä.

Sairaudet olisi voitu välttää

Tutkimusta johtanut Elina Hyppönen kävi kollegoineen läpi muun muassa verinäytteitä ja aivokuvia 294 514 potilaalta. Aineisto saatiin englantilaisesta biopankista. Biopankeissa säilytetään näytteitä lääketieteellisiä tutkimuksia varten.

Tutkimuksessa havaittiin yhteys alhaisen D-vitamiinitason ja kohonneen dementia- ja verisuonitukosriskin välillä.

Tutkimuksessa alhaisena D-vitamiinitasona pidettiin alle 25 nanomoolia verilitraa kohti ja normaalina yli 50 nanomoolia litraa kohti. Tutkimusryhmän mukaan muistisairausriskin vähentämisen kannalta ratkaisevaa on saada nostettua D-vitamiinitaso normaaliksi.

”Jopa 17 prosenttia dementiaan sairastumisista olisi voitu välttää, jos koko väestön D-vitamiinitaso olisi ollut normaali”, tutkimusta johtanut Elina Hyppönen kertoo yliopiston lehdistötiedotteessa.

D-vitamiini on yksi monesta tekijästä

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ainakin 55 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa kärsii muistisairauksista. Lähitulevaisuudessa määrän odotetaan kasvavan lähes 10 miljoonalla vuodessa.

Tutkijoilla onkin kova kiire löytää keinoja, joilla kroonisia muistisairauksia voidaan estää. Veren D-vitamiinipitoisuus voi olla yksi tekijä, jota kannattaa tarkkailla.

Hyppösen tutkijaryhmän tulokset ovat herättäneet kiinnostusta maailmalla. Kööpenhaminan yliopiston neurologian professori ja Tanskan dementian tutkimuskeskuksen johtaja Gunhild Waldemar pitää Hyppösen tutkimusryhmän tuloksia odotettavina. Hän ei ole itse osallistunut tutkimukseen. Hänen mukaansa tulos on ”vahva osoitus siitä, että D-vitamiinin puute on muistisairauksien riskitekijä”.

”Jo aikaisemmissa, pienemmissä tutkimuksissa on saatu viitteitä D-vitamiinin puutteen ja muistisairausriskin yhteydestä. Nyt on kuitenkin kyseessä tutkimus, jossa on todella paljon osanottajia, joten se on kiinnostavaa.”

Katso lista: Nämä tekijät lisäävät riskiä sairastua dementiaan

Alhainen D-vitamiinitaso on kuitenkin vain yksi monista seikosta, jotka vaikuttavat muistisairauksiin sairastumisen todennäköisyyteen, Kööpenhaminan yliopiston neurologian professori ja Tanskan dementiatutkimuskeskuksen johtaja Gunhild Waldemar muistuttaa.
Hänen mukaansa perintötekijöillä on iso merkitys, mutta tekijöitä on muitakin. Tässä koko lista:

  • Korkea kolesterolitaso
  • Diabetes
  • Korkea verenpaine
  • Vähäinen liikunta
  • Alkoholinkäyttö
  • Tupakointi
  • Heikentynyt kuulo

Waldemar korostaa kuitenkin, että tutkimuksen päätelmä perustuu henkilöihin, joiden D-vitamiinitaso on hyvin alhainen. D-vitamiinin puute ei myöskään ole ainoa riskitekijä, joka kannattaa huomioida, jos on huolissaan omasta dementiariskistään.

”On hyvä selvittää, onko oma D-vitamiinitaso kovin alhainen mittauttamalla se lääkärissä. Silti ei pidä luottaa siihen, että muistisairaudelta voi välttyä syömällä D-vitamiinia. Sairastumisriskiin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten alkoholinkäyttö, tupakointi ja liikunta.”

Hän muistuttaa myös, että kaikkiin riskitekijöihin emme voi itse vaikuttaa.

”Noin joka viides meistä sairastuu dementiaan. Iso merkitys on syntymässä saamillamme geeneillä, mutta moneen tekijään voimme myös vaikuttaa itse. Yksi niistä on D-vitamiini.” Kööpenhaminan yliopiston neurologian professori ja Tanskan dementiatutkimuskeskuksen johtaja Gunhild Waldemar