Näin tuet muistisi toimintaa

Riittävä nukkuminen ja toistaminen auttavat painamaan asioita mieleen.

Woman sleeping

Asiat painuvat mieleen joko kielellisenä tai kuvallisena muistiaineksena, jota piilotajunta toistaa monta kertaa. Tätä prosessia on mahdollista tehostaa tietoisella toistamisella.

Voi esimerkiksi hokea joko ääneen tai hiljaa mielessään juuri tapaamansa ihmisen nimeä tähän tapaan: ”Oli mukava tutustua, Ulla. Toivottavasti tavataan uudestaan, Ulla.” Muistamista helpottavat myös mielteet, kuten heti tapaamisen jälkeen muodostettu mielikuva uuden tuttavan kasvoista. Lisäksi kannattaa keskittyä aina yhteen asiaan kerrallaan.

Muisti pettää, jos ihminen ei nuku tarpeeksi. Unen aikana hänen säilömuistinsa työstää tuoreimpia tietoja ja tekee niistä pysyviä muistoja. Deklaratiivisen muistin pitää kunnossa syvä uni, kun taas proseduraalinen muisti hyötyy etenkin unennäkövaiheista.