Miksi ihmisen aivot ovat jakautuneet kahdeksi puoliskoksi?

Aivot pullistuvat putken ympärille.

Foetus

Kahteen puoliskoon jakautuneet aivot ovat seurausta ihmisen alkionkehityksestä, jonka perustana on akselien mukainen symmetria.

Kaksi tai kolme viikkoa hedelmöitymisen jälkeen alkioon muodostuu keskusakselin suuntainen ura, joka myöhemmin sulkeutuu hermostoputkeksi. Sen takaosasta kehittyy selkäydin ja etuosasta muodostuvat aivot.

Varsinaisten aivojen muodostuminen alkaa hermostoputken pullistumista, joista yhdenteentoista raskausviikkoon mennessä syntyvät aivojen päärakenteet. Hermostoputken etuosaan muodostuu kolme perättäistä rakkulaa joista kehittyvät etuaivot, keskiaivot ja taka-aivot. Etuaivojen molemmille puolille pullistuu kaksi uutta rakkulaa, jotka kehittyvät isojenaivojen kahdeksi aivopuoliskoksi.

Molemmat aivopuoliskot ovat pääpiirteissään samanlaiset, mutta niihin on syntynyt myös eroja. Ne toimivat hieman eri tavalla ja käsittelevät eri tehtäviä. Vasemmassa puoliskossa on suhteellisesti enemmän harmaata aivokudosta, joka käsittelee tietoja. Oikeassa puoliskossa taas on enemmän tietoja välittävää valkoista kudosta. Vasemmassa puoliskossa sisäistä tiedonvälitystä hoitaa dopamiini ja oikeassa puolestaan noradrenaliini.

Aivot syntyvät rakkuloista

Keskushermosto saa alkunsa hermostoputkesta, johon syntyy ensin kolme ja sitten vielä kaksi rakkulaa. Kun ne pullistuvat ja taipuvat, syntyvät aivojen eri osat.

Oikea puolisko

Enemmän valkoista kudosta, joka välittää tietoa.

Ensisijainen välittäjäaine noradrenaliini

Vasen puolisko

Enemmän harmaata kudosta, joka käsittelee tietoa.

Ensisijainen välittäjäaine dopamiini