Shutterstock

Miksi en voi kutittaa itseäni?

Mistä syystä kutian aivan kamalasti, kun muut kutittavat minua, mutta en kutia, kun kutitan itseäni?

Kutiamisen tuntemusta on kahdenlaista, knismesis ja gargalesis. Knismesis tarkoittaa hyvin kevyttä kosketusta iholle joko sormella tai höyhenellä, gargalesis taas on kovaotteisempaa kutittamista, jossa ihon kutiavia kohtia painetaan tai kosketellaan toistuvasti.

Erityisesti viimeksi mainittu saa kutitettavan nauramaan.

Jos ihminen itse yrittää kutittaa itseään, hän ei saa aikaan samanlaista kikatusta kuin silloin, kun toinen ihminen kutittaa. Nauru kutiamisen yhteydessä liittyy nimittäin ilmeisesti yllätykseen.

Pikkuaivot juoruavat

Aivot järjestelevät aistiärsykkeitä ja sivuuttavat odotetut tuntemukset, esimerkiksi tunteen siitä, että kenkä painuu jalkapohjiin. Näin huomio voidaan keskittää uusiin, mahdollisesti tärkeisiin, ärsykkeisiin. Tämä on tärkeää, sillä muuten ihminen voisi tuntea kutinaa koko ajan.

1990-luvun lopussa yksi tutkijaryhmä kuvansi aivoja samaan aikaan, kun robotti kutitti koehekilöiden toista jalkapohjaa. Kokeen aikana aivojen reaktiot rekisteröitiin.

Tuloksista selvisi, että itse itseään kutittamaan ryhtyvän koehenkilön pikkuaivoista lähtee viesti aivokuorelle siitä, millainen tunne on odotettavissa. Pikkuaivot siis pilaavat yllätysmomentin.