Migreenistä kärsivien aivoissa havaittiin muuttoksia

Aivokuvaukset osoittavat yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan muutoksia migreenipotilaiden aivoissa.

Toistuvat lamauttavat kipukohtaukset iskevät pään toiselle puolelle ja saavat potilaan herkäksi valolle ja äänille. Migreeni on vakava sairaus, josta maailmassa kärsii vuosittain noin miljardi ihmistä. Erityisesti migreeni on nuorten ja naisten sairaus.

Migreenin syitä on etsitty kiivaasti viime vuosina, ja nyt tutkijat ovat ehkä havainneet migreenipotilaiden aivoissa jälkiä, joita ei näy terveillä henkilöillä. Ne voivat olla avain uudenlaiseen migreenihoitoon.

Tutkimusta ei vielä ole vertaisarvioitu, mutta se esitellään yhdysvaltalaisten radiologien konferensissa 27. marraskuuta

Migreenityyppillä ei ollut vaikutusta

Tutkimuksessa tehtiin aivokuvauksia kymmenelle aurallisesta migreenistä kärsivälle koehenkilölle ja kymmenelle aurattomasta migreenistä kärsivälle koehenkilölle. Viisi tervettä ihmistä kuvattiin myös, sillä he toimivat verrokkiryhmänä. Kaikki koehenkilöt olivat iältään 25–65-vuotiaita.

© Shutterstock

Migreeni iskee koko päähän

Magneettikuvauksissa migreenipotilailla näkyi muutoksia aivokuoren alla alueella, jolla on aivojen valkeaa ainetta.

Siellä tutkijat havaitsivat, että nesettä täynnä olevat kanavat aivojen perivaskulaaritilassa olivat migreenipotilailla suuremmat kuin muilla. Migreenityypillä ei havaittu olevan vaikutusta.

Hjernescanninger

Vasemmalla (A) on migreenistä kärsivän koehenkilön perivaskulaaritila (nuoli). Oikealla (B) terveen koehenkilön perivaskulaaritila.

© RSNA and Wilson Xu

Häiriöitä puhdistusjärjestelmässä

Tutkijat eivät vielä ole kartoittaneet, onko muutosten ja migreenin välillä suoraa yhteyttä. Vielä ei myöskään ole selvillä se, ovatko muutokset syynä migreeniin vai sen seurausta.

Tutkimusta ei vielä ole vertaisarvioitu eikä julkaistu tieteellisessä julkaisussa.

Osalla migreenipotilaista esiintyy ennen kohtausta ennakko-oireita eli aura.

© Shutterstock

Yksi tutkijoiden aiemmista teorioista on se, että muutokset aivoissa voivat häiritä järjestelmää, joka poistaa aivoista kuona-aineita ihmisen nukkuessa.
Puhdistusjärjestelmän nimi on glymfaattinen järjestelmä.

Puhdistusjärjestelmän roolin selvittäminen migreenin syntyyn vaatii kuitenkin vielä laajempia tutkimuksia, joissa olisi huomattavasti enemmän koehenkilöitä. Tutkijat toivovat, että nyt raportoitu suppea tutkimus poikisi kattavan tutkimushankkeen.

”Tulokset voivat innostaa muita tekemään laajempia tutkimuksia siitä, miten nämä muutokset voivat johtaa migreenin syntyyn”, toteaa yksi tutkijoista Wilson Xu Etelä-Kalifornian yliopistosta lehdistötiedotteessa.

”Se voisi auttaa meitä kehittämään uusia tapoja diagnosoida ja hoitaa migreeniä”, hän sanoo.