Shutterstock

Kuolleen sian aivosolut virkosivat

Aivosoluja voidaan elvyttää useita tunteja viimeisen sydämenlyönnin jälkeen. Tämän todistaa Yhdysvalloissa tehty koe, jossa kuolleiden sikojen aivosoluille toimitettiin happea ja ravinteita varta vasten kehitetyllä pumppujärjestelmällä.

Neljä tuntia aikaisemmin teurastettujen sikojen aivosolut saatiin toimimaan yhdysvaltalaisesssa Yalen yliopistossa tehdyssä kokeessa.

Kokeessa testattiin järjestelmää nimeltä BrainEx, jossa aivojen verisuoniin pumpataan happea ja ravintoliuosta.

Testissä aivot oli irrotettu sikojen ruumiista. Järjestelmä pumppasi aivoihin myös ainetta, joka estää aivosoluja lähettämästä hermosärsykkeitä.

Näin haluttiin estää se, että aivoissa syntyisi toimintaa, joka voitaisiin tulkita tietoisuudeksi.

Aivosolut (kuvassa vihreällä) saatiin virkoamaan, vaikka sika oli ollut teurastettuna jo tunteja.

© Stefano G. Daniele & Zvonimir Vrselja; YSM

Solujen aineenvaihdunta voidaan käynnistää

Kun aivot olivat olleet Brain-Ex-järjestelmässä kuusi tuntia, osassa aivosoluista esiintyi merkkejä siitä, että niiden aineenvaihdunta oli käynnistynyt uudestaan.

Kun tutkijat eristivät osan näistä soluista ja siirsivät ne petrimaljaan tutkittavaksi, ilmeni, että aivosolut pystyivät edelleen lähettämään toisilleen sähköisiä signaaleja.

Yhdysvaltalaistutkijat korostavat, että kyse ei ole siitä, että sian aivot olisivat heränneet kuolleista.

Sen sijaan tulos osoittaa, että solukuolema tapahtuu aivoissa hitaammin kuin on luultu. Saattaa olla, että myös ihmisten aivosoluja voidaan elvyttää esimerkiksi aivohalvauksen jälkeen pidempään kuin on uskottu.