Kannabis voi vaurioittaa nuorten aivoja

Pilvenpoltto nuorena voi kostautua myöhemmällä iällä, sillä se voi estää aivoja toimimasta normaalisti ja alentaa älykkyysosamäärää.

Kannabis TOP

Alle 17-vuotiaan kannattaa harkita toisenkin kerran, ennen kuin sytyttää hasispiipun tai itsekäärityn kannabissätkän.

Kanadalainen tutkimus viittaa nimittäin siihen suuntaan, että se voi vaurioittaa erityisesti nuorten aivoja:

”Tulokset osoittavat, että kannabiksen poltto varhaisella iällä ei vain heikennä aivotoimintaa vaan myös alentaa älykkyysosamäärää”, toteaa aivotutkija Elizabeth Osuch Western Universitystä Kanadasta.

Pilviaivot eivät toimi normaalisti

Kanadalaistutkijat tekivät 74 nuorelle psykiatrisia ja kognitiivisia testejä sekä älykkyystestejä ja kuvasivat heidän aivojaan.

Kannabista polttavilla alle 17-vuotiailla koehenkilöillä – ja niillä, jotka olivat aloittaneet polton alle 17-vuotiaana – aivojen toiminta poikkesi niistä, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista.

Muutoksia esiintyi muistiin, mielihyvään ja palkitsemiseen ja tilan hahmottamiseen liittyvillä sekä itsearviointiin liittyvillä aivoalueilla.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että alle 17-vuotiailla kannabiksen polttajilla oli alhaisempi älykkyysosamäärä kuin vertailuryhmällä.

Nuoren pilvenpolttajan kannattaisi vielä harkita

Koe osoitti toisaalta vain sen, että varhain kannabiksenpolton aloittaneiden ja ei lainkaan kannabista polttaneiden välillä oli eroja, ja myöhempien laajempien tutkimusten tehtävänä on todistaa tulokset ja selvittää, millainen vaikutus epänormaalilla aivotoiminnalla voi olla.

Ja se olisi erittäin tärkeää etenkin moniongelmaisille nuorille, painottaa tutkimusjohtaja Elizabeth Osuch:

”Monet nuoret [joilla on psyykkisiä ongelmia] käyttävät kannabista runsaasti, koska he – tutkimuksista huolimatta – uskovat sen lievittävän heidän ongelmiaan ja koska se saa heidät tuntemaan olonsa paremmaksi hetkellisesti.”