Shutterstock / Kateryna Kon

Jo puoli pulloa olutta päivässä pahoinpitelee aivoja

Tuoreen tutkimuksen mukaan pienetkin alkoholimäärät voivat vahingoittaa aivoja. Nollan ja neljän päiväannoksen ero vastaa kymmentä vuotta aivojen iässä.

Aivojen surkastuminen kiihtyy sitä mukaa kuin alkoholin kulutus kasvaa. Tähän päätelmään tultiin tuoreessa yhdysvaltalaisen Philadelphian yliopiston tutkimushankkeessa.

Vaikka alkoholin terveyshaitat tunnetaan ennestään varsin hyvin, tutkijat yllätti se, kuinka pienet alkoholiannokset voivat vahingoittaa tuntuvasti aivoja.

Yli 36 000 keski-ikäisen tai vielä vanhemman osallistujan aineisto osoitti, että alkoholi sekä surkastuttaa aivoja että muuttaa niiden rakennetta haitallisella tavalla.

Alkoholinkäytöllä todettiin olevan kielteisiä vaikutuksia jo silloin, kun alkoholia nautitaan päivittäin vain noin puolta keskiolutpullollista vastaava annos.

Yhdestä annoksesta eli esimerkiksi 12 senttilitran viinilasillisesta eteenpäin haitat lisääntyvät alkoholinkulutuksen mukaan.

50-vuotiaalla kuusikymppisen aivot

Tutkimus paljasti, että alkoholi kiihdyttää niitä aivojen ikääntymisprosesseja, jotka ilmenevät rappeutumisena.

Säännöllinen päivittäinen alkoholinkäyttö siis vanhentaa aivoja ennenaikaisesti, vaikka se olisi kohtuullista.

Kävi ilmi, että nollan ja neljän päiväannoksen ero vastasi tyypillisillä tutkimukseen osallistuneilla 50-vuotiailla kymmentä vuotta aivojen iässä. Niillä viisikymppisillä, jotka joivat kaksi alkoholiannosta päivässä, oli kaksi vuotta vanhemmat aivot kuin samanikäisillä yhden päiväannoksen juojilla.

Alkoholin väärinkäyttö rei'ittää aivot

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Alkoholisti

Ammottava aukko löytyi 72-vuotiaan alkoholistinaisen aivoista, kun ne kuvattiin. Normaalisti valkean aineen täyttämä aivojen osa oli tyhjää täynnä.

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Kohtuukäyttäjä

Pienet ontelot kuuluvat normaaleihin aivoihin. Niin sanotuissa aivokammioissa muodostuu aivo-selkäydinnestettä, joka suojaa keskushermostoa iskuilta ja paineenvaihteluilta.

Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että alkoholinkäyttö paitsi pienentää aivoja myös tuhoaa niiden harmaata ja valkeaa ainetta.

Harmaan ja valkean aineen määrällä on suuri merkitys ihmisen henkiselle suorituskyvylle ja älykkyydelle.

Harmaa aine kerää ja käsittelee aistitietoa sekä varmistaa, että viestit välittyvät oikeisiin osoitteisiin.

Valkeasta aineesta taas riippuu aivosolujen välisen viestinnän sujuvuus, sillä se on vastuussa informaation välittämisestä keskushermostossa.

Vanhoja käsityksiä pitää tarkistaa

Aiempien tutkimusten perusteella on oletettu, että alkoholin kohtuukäyttäjien ei tarvitse olla huolissaan, ja on päinvastoin esitetty, että pienet alkoholimäärät voivat jopa edistää aivojen toimintaa ja terveyttä vanhemmiten.

Philadelphian yliopiston tekemä 36 678 osallistujan tutkimus on kuitenkin selvästi aiempia laajempi.