lapsi, aivot

Hyvä opetus kasvattaa aivojen kokoa

Jos lapset saavat opetusta jo pieninä, heidän aivonsa ovat aikuisena tavallista isommat.

Jos lapset saavat opetusta jo pieninä, heidän aivonsa ovat aikuisena tavallista isommat.

Jos lapset saavat aktiivista ja kannustavaa opetusta ensimmäisen viiden elinvuotensa aikana, se näkyy selvästi aivokuvissa aikuisena.

Asia selvisi, kun oli tutkittu 50 vuoden ajan The Abecedarian Project -hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden aivoja.

Vuonna 1971 tutkijat valikoivat tutkimukseen lapsia perheistä, jotka olivat syrjäytyneitä tai vaarassa syrjäytyä. Perheille järjestettiin terveydenhuolto, terveellistä ravintoa ja perheterapiaa, ja osa lapsista sai opetusta rikastetussa oppimisympäristössä.

Opetusta annettiin lapsille muutaman viikon iästä viiden vuoden ikään – viisi päivää viikossa ja 50 viikkoa vuodessa.

Tutkijat seurasivat lasten kehitystä, ja nyt 50 vuotta myöhemmin aivokuvannuksessa nähtiin iso ero.

Rikastettuun oppimisryhmään 1970-luvulla osallistuneilla oli nyt keskimäärin 10 prosenttia suuremmat aivot kuin vertailuryhmän jäsenillä. Aivojen alueet, jotka liittyivät kieleen ja kognitiivisiin kykyihin, olivat jopa 30 prosenttia suuremmat varhaista opetusta saaneilla.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun on voitu osoittaa suora yhteys lasten "rikastetun" oppimisympäristön ja aivojen kehityksen välillä. Tutkimuksen tehneet pitävät tätä läpimurtona aivojen toiminnan ymmärtämisessä.