Shutterstock
optinen illuusio

Hypnoosi on unen ja valveen välitila

Mitä hypnoosi oikein on ja voidaanko kaikki ihmiset hypnotisoida?

Hypnoosia on kuvattu muuttuneeksi tajunnan tilaksi, joka on jossakin syvän unen ja valvetilan välillä. Hypnoositilan tunnusomaisia piirteitä ovat normaalia suurempi vastaanottavuus erilaisille ajatuksille ja ehdotuksille ja taipumus kokea asioita eri tavalla kuin valveilla.

On sanottu, että ihminen kokee eräänlaisen kevyen hypnoositilan mm. juuri ennen nukahtamista. Hypnoosi on tavallista syvempi rentoutumisen tila. Yleensä hypnotisoitu on silti tietoinen siitä, kuka hän on, missä hän on ja mitä hän tekee, ja muistaa hypnoosin aikaiset tapahtumat jälkeenpäin.

Ihminen voidaan hypnotisoida vain, jos hän itse on valmis siihen. Ihmisten ”hypnoosialttius” vaihtelee suuresti. 20– 30 prosenttia ihmisistä ei reagoi hypnoosiin juuri lainkaan. Usein he ovat ihmisiä, jotka suhtautuvat ennakolta hypnoosiin kielteisesti tai joilla on tavallista heikompi keskittymiskyky.