Shutterstock

Hiljattain löydetyt solut ohjailevat aivojen tietoliikennettä

Ihmisaivoista on löydetty uudentyyppisiä soluja, joiden tutkiminen voi antaa uutta tietoa psyykkisistä sairauksista, kuten skitsofreniasta, psykoosista ja masennuksesta.

Ihmisen aivoja ei erota eläinten aivoista vain hermosolujen määrä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan ihmisellä saattaa olla aivosolutyyppi, jota ei esiinny muilla.

Unkarilainen tutkijaryhmä kartoitti ihmisen ja hiiren aivokuoren eroja kudostasolla ja löysi ihmisaivojen pintakerroksesta ennen tuntemattomia hermosoluja. Aivokuoren vastuulla ovat muun muassa sellaiset monimutkaiset tehtävät kuin ajattelu- ja oppimisprosessit.

Tutkijat ovat nimenneet uudet aivosolut ruusunmarjaneuroneiksi, koska ne muodostavat pensasmaisen rakenteen monilla lähekkäisillä haarakkeillaan.

Vasta vähän aikaa tunnetut aivosolut säätelevät muiden hermosolujen välistä viestintää.

© Tamas Lab/University of Szeged

Nämä hermosolut hillitsevät muiden aivosolujen toimintaa eli säätelevät hermoston tiedonsiirtoa liikennevalojen tapaan.

Ehkä vaikutusta psyykkisiin sairauksiin

Ruusunmarjaneuronien osuus aivokuoren uloimman osan hillitsevistä hermosoluista vaihtelee 10:stä 15 prosenttiin, mutta niiden haarakkeiden tiiviit yhteydet muihin soluihin viittaavat siihen, että ne ovat tärkeässä asemassa aivojen sisältä tulevien viestien käsittelyssä.

Seuraavaksi yritetään tarkentaa kuvaa ruusunmarjaneuronien päätehtävistä ja niiden toiminnan – tai toimintahäiriöiden – merkityksestä mielenterveysongelmien ja psyykkisten sairauksien syntymiselle.