Pää luo uskottavia valevaikutelmia

Jotkut ihmiset näkevät ja kuulevat asioita, joita ei oikeasti ole olemassa mutta jotka silti vaikuttavat todellisilta. Miten hallusinaatio syntyy?

Pää luo uskottavia valevaikutelmia

Hallusinaatio on hermoimpulssi ilman aistimusta

Aistien tehtävänä on välittää hermoimpulsseina tietoa aivoille ympäristöstä. Kun viestit saapuvat keskushermostoon, ne tulkitaan ja niiden pohjalta muodostetaan käsitys vallitsevasta tilanteesta. Aistimukset ovat esimerkiksi ääniä ja kuvia.

Aina todelliseksi koettu havainto ei ole kuitenkaan peräisin aistimista vaan aivoista itsestään. Joskus niissä syntyy hermosolujen välistä viestintää, jolla ei ole tekemistä aistimien kanssa. Silloin kuullaan, nähdään, haistetaan, maistetaan tai tunnetaan jotain, millä ei ole vastinetta todellisuudessa. Jopa täysin sokea voi kokea näkevänsä.

Hallusinaatio koetaan todeksi

Fyysisesti ja psyykkisesti terve ihminen pystyy yleensä tiedostamaan aistiharhat. Sen sijaan esimerkiksi skitsofreenikko ei aina erota, onko aistimus aito vai epätodellinen.

Monet päihteet muuttavat havainnointia, ajattelua, tunteita ja tajunnantilaa niin, että aivot tuottavat harhoja. Kokemuksia vääristää esimerkiksi LSD.

Hallusinaatio voi yllättää

Etenkin päihteiden käyttäjillä esiintyy usein aistiharhoja. Niitä kokevat toki monet muutkin – jopa ilman selvää syytä.

Alkoholistit alkavat kärsiä juoppohulluudesta katkaistuaan juomisputken. Sekavuustilan aikana he saavat harhoja, esim. ”näkevät pikku-ukkoja”.

Migreenipotilaat voivat kokea päänsärkykohtauksen edellä ns. auran. Se on tilapäinen hermosto-oire, jolle ovat ominaisia mm. näkö-, tunto- ja kuuloaistin häiriöt.

Narkomaanit tulevat harhaisiksi käyttäessään ns. hallusinogeeneja, kuten LSD:tä tai psilosybiiniä. Ne muuttavat aitoja aistimuksia.

Suunnilleen joka kolmas ihminen kokee ainakin joskus nukahtamisen ja heräämisen aikana (ns. hypnagogisessa ja -pompisessa vaiheessa) harhoja. Unen ja valveen rajalla voi aistia esimerkiksi epätodellisia ääniä ja hajuja.

Skitsofreenikot kokevat hallusinaatioita

Skitsofreniaa sairastavien aivotoiminnasta on löydetty viitteitä siitä, että he kuulevat ääniä, jotka ovat lähtöisin kuuloärsykkeitä käsittelevien aivojen osien verkosta.

Täällä hallusinaatiot syntyvät:

1: Useat eri ohimolohkojen kuuloalueet osallistuvat ääniärsykkeiden tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. Rakenneviat ja toimintahäiriöt voivat saada kuulemaan harhoja.

2: Otsalohkossa on alueita, jotka auttavat erottamaan aidot kuuloaistimukset kuvitelluista. Jos nämä alueet eivät toimi normaalisti, ihminen voi pitää pään sisäisiä ääniä todellisina. Monesti taustalla on sairaus.

3: Aivojen etuosan ACC-alueella syntyy tarve sanoa jotain ja muodostaa virkkeitä. Sen toimintahäiriö voi saada skitsofreenikon keskustelemaan pään sisäisten äänien kanssa.

Aivot ohjaksissa

Olipa kyse sitten hallusinaatiosta, masennuksesta tai ADHD:stä, aivoilla on sormensa pelissä. Lue lisää aivojen vääristä kytkennöistä alla olevasta artikkelista: