Tutkija: Miehillä on isommat aivot ja korkeampi ÄO kuin naisilla

Miehillä on keskimäärin 14 % isommat aivot ja 3,75 pistettä korkeampi älykkyysosamäärä kuin naisilla. Naisilla puolestaan on parempi muisti.

Miesten ja naisten aivot eivät ole samankokoiset, ja se näkyy hollantilaisprofessorin mukaan älykkyydessä.

© Shutterstock / Ken Ikeda

Rotterdamin Erasmus-yliopiston tutkija Dimitri van der Linden ei selvästikään pelkää astua vaarallisille alueille.

Psykologian professori on 896 koehenkilöä käsittävien magneettikuvausten ja kognitiivisten testien perusteella tullut siihen johtopäätökseen, että 22–37-vuotiailla miehillä on keskimäärin 14 % suuremmat aivot kuin samanikäisillä naisilla.

Hänen tutkimuksestaan käy ilmi myös se, että miespuolisten koehenkilöiden älykkyysosamäärä oli keskimäärin 3,75 pistettä korkeampi kuin naisten.

”Havaitsimme, että miesten aivot ovat isommat kuin naisten, ja analyysimme perusteella juuri se on syynä naisten keskimäärin matalampaan älykkyyteen”, sanoo van der Linden Daily Mailille.

Naiset muistavat parhaiten

Van der Linden muistuttaa, että aiemmissa tutkimuksissa naisten aivojen on todettu käsittelevän informaatiota tehokkaammin kuin miesten, mutta tuota seikkaa ei hänen tutkimuksessaan käsitelty.

Hän havaitsi kokeissaan, että miehet saivat paremmat pisteet useimmilla älykkyyteen liittyvillä osa-alueilla, esimerkiksi avaruudellisessa ja visuaalisessa älykkyydessä, kun taas naiset suoriutuivat paremmin muistitesteissä.

Kiistanalaisia johtopäätöksiä

Tutkimusaihe on sangen kiistelty, eivätkä kaikki suinkaan ole valmiita nielemään purematta hollantilaisprofessorin havaintoja.

Muissa tutkimuksissa aivojen suuremman koon ja älykkyyden välillä ei ole havaittu yhteyttä, eivätkä empiirisetkään havainnot ole yksiselitteisiä.

Esimerkiksi hiljattain Edinburghin yliopistossa toteutetussa tutkimushankkeessa todettiin, että joihinkin älykkyyden lajeihin liittyvät aivoalueet ovatkin naisilla suuremmat kuin miehillä.