Mikä on ÄO-testi?

ÄO-testillä mitataan ihmisen loogista päättelykykyä, muistitoimintoja, kolmiulotteista ajattelua ja kielellistä lahjakkuutta.

IQ Test papers

Luku kertoo, mihin kohtaan henkilö sijoittuu älyllisestä kehitysvammaisuudesta nerokkuuteen ulottuvalla asteikolla. Älykkyysosamäärän selvittämiseen käytetään yleensä koesarjaa, joka sisältää kuviopäättelytehtäviä. Tarkoituksena on määrittää todellisen iän ja älykkyysiän suhde. Jos esimerkiksi kymmenvuotias lapsi selvittää testin 12-vuotiaiden keskiarvotuloksella, hänen ÄO:nsa on 120.

Testaa oma ÄO:si suurella ÄO-testillämme.

Tilastojen mukaan kaksi kolmasosaa saa tulokseksi 85–115. Suuret poikkeukset jompaan kumpaan suuntaan ovat melko harvinaisia.

Samasta testityypistä on nykyään monia muunnelmia. Niillä voidaan testata alle kouluikäisiäkin lapsia. Nykyiset testit ovat kulttuurista riippumattomia eli esimerkiksi koulutus ja ammatti eivät vaikuta testissä menestymiseen. Suuri älykkyysosamäärä ei siis tarkoita välttämättä sitä, että henkilö olisi korkeasti koulutettu.