ÄO - mikä on ÄO?

Mikä ÄO on?

Mikä ÄO on? Ja voiko ihminen olla älykäs ilman, että hänellä on korkea ÄO?

Mikä ÄO on? Ja voiko ihminen olla älykäs ilman, että hänellä on korkea ÄO?

Shutterstock

ÄO on tapa mitata älykkyyttä

IQ on pistemäärä, joka perustuu tiettyjen älykkyyttä mittaavien tehtävien suorittamiseen. ÄO-testillä mitataan ihmisen loogista päättelykykyä, muistitoimintoja, kolmiulotteista ajattelua ja kielellistä lahjakkuutta.

ÄO-testit perustuvat toisistaan poikkeaviin tehtävätyyppeihin, niille on yhteistä se, että niiden ÄO-asteikossa väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä on 100.

Lisäksi asteikko on symmetrinen niin, että yhtä suurella osalla ihmisistä älykkyysosamäärä on alle 70 ja yli 130.

Normaaliksi älykkyys määritellään, kun älykkyysosamäärä on 90–110.

ÄO-asteikko ilmoittaa älykkyyden

Arvioidaan, että testattavista kolme prosenttia saa tuloksesi yli 130. Useimpien ihmisten ÄO p 90–110, joten se on määritelty normaaliksi älykkyydeksi.

 • 181–200+ Supernero
 • 166–180 Suuri nero
 • 145–165 Nero
 • 132–144 Erittäin älykäs
 • 121–131 Keskitasoa älykkäämpi
 • 111–120 Hyvää keskitasoa
 • 90–110 Keskitasoa
 • 80–89 Heikkoa keskitasoa
 • 68–79 Heikkolahjainen
 • 50–67 Lievästi kehitysvammainen
 • alle 50 Vaikeasti kehitysvammainen
William James Sidis korkein ÄO

Ukrainanjuutalaista sukujuurta ollut yhdysvaltalainen William James Sidis (1898–1944) saattoi olla kaikkien aikojen älykkäin ihminen. Sidis oli varsinainen monilahjakkuus, hän oli matemaattiinen nero ja osasi 55:tä kieltä. Useista testeistä huolimatta hänen älykkyysosamääräänsä ei voitu määrittää tarkasti, mutta sen arvioitiin olevan 250–300.

© The Sidis Archives

ÄO:ta voi nostaa harjoittelemalla

Jos ihmisellä on korkea älykkyysosamäärä, hän on taitava ratkaisemaan tehtäviä ja hän voi syystäkin kutsua itseään älykkääksi.

Samalla tavalla kuin yksilö voi viisastua lukemalla läksynsä hyvin tai tekemällä paljon tehtäviä, myös ÄO:ta voi korottaa harjoittelemalla.

Käytännössä kuka tahansa ei kuitenkaan voi saavuttaa huippukorkeaa älykkyysosamäärää.

Tämä johtuu yleisälykkyydestä, g. Se on perinnöllinen ominaisuus, joka kertoo, kuinka hyvin aivot kokonaisuudessaan toimivat – esimerkiksi kuinka nopeasti impulssit kulkevat hermoissa tai kuinka tehokkaasti tieto siirtyy aivojen eri keskusten välillä.

Alhainen ÄO – suuri älykkyys

Kun ÄO kertoo, kuinka paljon ihminen tietää, ”g” ilmaisee pikemminkin sen, kuinka paljon tietoa aivoihin voi mahtua.

Siksi ihmisellä voi hyvinkin olla alhainen älykkyysosamäärä, vaikka hänen yleisälykkyytensä on suuri.

Tällöin aivojen potentiaalia ei ole otettu käyttöön ja on hyvin mahdollista kasvattaa älykkyysosamäärää harjoittamalla aivoja esimerkiksi opiskelemalla.

Jos ”g” puolestaan on alhainen, aivojen potentiaali on suppea ja älykkyysosamääräkin on todennäköisesti alhainen, eikä sitä ole helppo kasvattaa.

Korkea ÄO antaa avaimet menestykseen

Vaikka älykkyystesteihin suhtaudutaan toisinaan epäillen, useimmat tutkijat ottavat ne vakavasti.

On nimittäin havaittu, että ihmisten älykkyys ja heidän menestymisensä elämänsä ovat yhteydessä toisiinsa.

Ihmisillä, joiden ÄO on alle 90, on viisi kertaa niin suuri riski elää köyhyydessä ja 8 kertaa niin suuri riski joutua vankilaan kuin ihmisillä, joiden ÄO on yli 110.

Useat tutkimukset ovat myös osoittaneet tiiviin yhteyden älykkyysosamäärän ja sen välillä, löytääkö yksilö hyvän työn ja pystyykö hän pitämään siitä kiinni.