Shutterstock/Madrock24

ÄO riippuu aivosolujen haaroista

Iso ei ole aina parempi - paitsi silloin, kun mitataan hermosolujen tuojahaarakkeiden pituutta.

Hermosolujen dendriitit eli tuojahaarakkeet ovat osoittautuneet keskeisiksi älykkyystekijöiksi alankomaalaisen Amsterdamin vapaan yliopiston (VU) tutkimuksessa.

Tuojahaarakkeillaan hermosolut ottavat vastaan viestejä muista hermosoluista ja siirtävät ne eteenpäin kohti solukeskustaan. Tutkimukseen osallistui 46 potilasta, joille tehtiin epilepsian tai kasvaimen takia aivoleikkaus.

Epänormaalien solujen poiston yhteydessä heiltä otettiin myös vähän tervettä hermokudosta tutkittavaksi. Ennen leikkausta potilaat tekivät älykkyystestin.

Kun sen tuloksia tarkasteltiin aivosoluja koskevia havaintoja vasten, kävi ilmi, että niillä potilailla, joilla oli korkein älykkyysosamäärä, oli suurimmat hermosolujen tuojahaarakkeet.

Dendritterne i nervecellerne har betydning for din IQ
© CHRIS HENSTRIDGE/SPL

Dendriiteillä on suuri merkitys

Siitä huolimatta, että tuojahaarakkeiden koossa esiintyy vain pientä yksilöllistä vaihtelua, erot saattavat tutkijoiden mukaan vaikuttaa merkittävästi henkilön henkiseen suorituskykyyn, joka ilmenee älykkyytenä.

Kysymyksessähän on henkisten toimintojen kokonaisuus, joka perustuu miljardeihin hermosoluihin ja niiden yhteyksiin.

Lisäksi on saatu näyttöä siitä, että aivoissa tuottavat viestejä hermosolujen ohella niiden tuojahaarakkeet.