Shutterstock
Mand vælger at være alene, fordi han formentlig er intelligent.

Yksinäiset sudet ovat muita älykkäämpiä

Se, että viihdyt parhaiten harvalukuisessa seurassa etkä pidä ystäviisikään jatkuvasti yhteyttä, voi olla merkki korkeasta älykkyydestä. Näin todetaan British Journal of Psychology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Voitko laskea ystäväsi yhden käden sormilla? Entä sopiiko sinulle enemmän kuin hyvin, että et edes joka viikko istu heidän kanssaan kahvikupposen ääressä tai soita heille?

Se voi olla merkki siitä, että olet älykkäämpi kuin useimmat muut ihmiset.

Näin todetaan tutkimuksessa, johon osallistui tutkijoita muun muassa London School of Economicsista. Sitä varten tehtiin kyselytutkimus yli 15 000:lle iältään 18–28-vuotiaalle ihmiselle.

Korkea ÄO pienentää sosiaalisia tarpeita

Tutkimuksessa tultiin yleisesti siihen tulokseen, että ihmiset, jotka asuvat tiheästi asutuilla alueilla, ovat pääasiassa tyytymättömiä elämäänsä ja että he ovat onnellisempia, jos he ovat paljon tekemisissä läheisten ystäviensä kanssa.

Tähän yleiseen tulokseen on kuitenkin olemassa yksi poikkeus. Niillä ihmisillä, joilla on korkea älykkyysosamäärä, tilanne on yleensä aivan päinvastainen.

Heihin suuri väestötiheys vaikuttaa vähemmän negatiivisesti, eikä heillä ole lainkaan niin suurta tarvetta olla tekemisissä läheisten ystäviensä kanssa.

Ne, joilla oli korkea älykkyysosamäärä, olivat päinvastoin tyytymättömämpiä elämäänsä, jos he tapasivat ystäviään usein.

Älykkäät lähtivät lätkimään savannilta

Ymmärtääksemme tutkimustulosta meidän on tutkijoiden mukaan palattava ihmisen historiaan aikaan, jolloin esivanhempamme vielä oleskelivat Afrikan savanneilla.

Siellä väestötiheys oli alhainen ja yhteydenpito liittolaisiin elintärkeää.

Tutkijat arvelevat, että älykkäiden yksilöiden on muita helpompaa olla välittämättä esihistorian perinnöstä ja mukautua moderniin maailmaan, jossa taistellaan neliöistä eikä tunneta yhtä suurta tarvetta hankkia liittolaisia.