Shutterstock
Vahvista älykkyytäsi

Vahvista älykkyytesi kaikkia kolmea osa-aluetta

On olemassa kolmenlaista älykkyyttä: joustavaa, kiteytynyttä ja työmuistiin perustuvaa. Kun haluaa parantaa yleisälykkyyttään, pitää kehittää kaikkia osa-alueita. Vaikkapa näin.

Älykkyys perustuu hankittuihin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin sekä kykyyn ratkaista ongelmia luovasti. Lisäksi siihen vaikuttaa työmuisti, joka toimii ajattelukoneiston moottorina ja saa eri älykkyyden lajit pelaamaan hyvin yhteen.

Voit tehostaa hoksottimiesi toimintaa seuraavilla tehtävillä, jotka on räätälöity älykkyyden eri osa-alueita varten.

Ratkaisut löydät jutun lopusta.

Kiteytynyt älykkyys

Krystallinsk intelligens
© Shutterstock

Kaikki tiedot käyttöön

Kun ongelmanratkaisuun käytetään olemassa olevaa tietoa ja aiempia kokemuksia, sovelletaan kiteytynyttä älykkyyttä.

Kiteytynyt älykkyys kehittyy noin 60 vuoden ikään saakka sen ansiosta, että opitaan ja koetaan uutta. Tästä lähteestä voidaan ammentaa aina, kun pitää ratkaista jokin pulma – pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen.

Koska muisti toimii vanhemmiten huonommin, kiteytynyt älykkyys alkaa vähitellen taantua.

  • Tehtävä: Sano sanan väri.
  • Aivot ottavat jatkuvasti vastaan paljon informaatiota. Älykäs ajattelu vaatii epäolennaisen karsimista. Voit kehittää keskittymiskykyäsi sanomalla, minkä värisiä nämä sanat ovat. Tehtävä on vaikea, koska sanan merkitys ei vastaa kirjainten väriä.
Farveord FI
  • TEHTÄVÄ: Etsi väärä sana.
  • Hyvän yleiskäsityksen säilyttäminen ei onnistu ilman nopeaa asioiden luokittelua. Ajattelua sujuvoittaa esimerkiksi se, että tietää bokserin ja suomenpystykorvan olevan koiria. Kykyä voi kehittää tällaisella tehtävätyypillä: Etsi jokaiselta riviltä sana, joka ei kuulu joukkoon.
Ord FI

Joustava älykkyys

Flydende intelligens
© Shutterstock

Luovaa ajattelua ja uusia ratkaisuja

Kykyä päätellä ja ratkaista ongelmia ilman aiempia tietoja ja kokemuksia kutsutaan joustavaksi älykkyydeksi. Se auttaa tunnistamaan syy-yhteyksiä ja ajattelemaan luovasti niin, että syntyy omaperäisiä ideoita.

Joustava älykkyys saavuttaa huippunsa jo noin 20 vuoden iässä. Sen jälkeen alkava taantuminen johtuu tutkijoiden mukaan aivojen rakenteesta, joten sille ei voi mitään. Luovuutta on kuitenkin mahdollista kehittää.

  • TEHTÄVÄ: Päättele puuttuva symboli.
  • Kyky hahmottaa vaistomaisesti kuvioita ja yhteyksiä tekee mahdolliseksi keksiä ratkaisuja, joita on vaikea kuvitella. Voit kehittää kykyä tämänkaltaisilla kuviopäättelytehtävillä. Mikä kuvio tulee kysymysmerkin paikalle?
Symboler
  • TEHTÄVÄ: Miksi taksinkuljettajaa ei sakoteta?
  • Tekemällä ajatustehtäviä voi kehittää päättely- ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän arvoituksen kaltaiset pulmat pakottavat pohtimaan annettuja tietoja, mutta yleensä ratkaisun kannalta on tärkeämpää se, mitä ei kerrota.

Taksinkuljettaja tuli päivällä yksisuuntaista katua väärään ajosuuntaan, mutta hänet nähneet poliisit eivät pysäyttäneet häntä. Miksi?

Indkoersel forbudt politi
© Shutterstock

Työmuisti

Arbejdshukommelse
© Shutterstock

Kaikki pallot ilmassa

Työmuisti säilyttää tilapäisesti aivojen käsittelemää informaatiota. Se voi olla esimerkiksi päässälaskun välitulos tai puhelimeen tallennettava yhteystieto.

Kun työmuisti pelaa hyvin, sekä kiteytynyttä että joustavaa älykkyyttä pystyy hyödyntämään tehokkaasti – eli älyää nopeasti.

Tutkimusten mukaan älykkyysosamäärä voi kasvaa 3–4 pistettä, kun harjoittaa muistiaan päivittäin noin 20 minuuttia kolmen viikon ajan.

  • TEHTÄVÄ: Paina mieleen kääntämäsi kortti.
  • Dual N-back -muistiharjoitukset kehittävät tehokkaasti työmuistia. Niitä löytyy netistä. Saman asian ajavat pelikortit. Katso pakan päällimmäinen kortti ja aseta se pöydälle kuvapuoli alaspäin. Käännä seuraava kortti ja muistele, onko se samanvärinen kuin edeltävä, ennen kuin asetat sen pöydälle. Jatka näin loppuun asti. Kun tehtävä alkaa tuntua liian helpolta, nosta vaikeusastetta. Sano ääneen, onko kääntämäsi kortti samanvärinen kuin se kortti, jonka jälkeen olet katsonut kaksi, kolme, neljä tai viisi korttia.
Spel kaarten
© Shutterstock

Ratkaisut

Kiteytynyt älykkyys
Joukkoon kuulumattomat sanat ovat kummilapsi, protestoida, vastaava, toppi, pato.

Joustava älykkyys
Kuvio A. Kaikkien kolmen kuvion pitää esiintyä jokaisella vaaka- ja pystyrivillä. Kuvioiden asennolla ei ole merkitystä.

Taksinkuljettaja on liikkeellä jalkaisin, eikä hän riko liikennesääntöjä.