Uusi tutkimus: Ainokaisella on erityiset aivot

Rooli ja paikka perheessä vaikuttaa yksilöön enemmän kuin on luultu. Ensimmäistä kertaa on pystytty osoittamaan, että aivoista tulee erilaiset, jos lapsella ei ole sisaruksia.

© Shutterstock

Saitko lapsena osaksesi vanhempiesi jakamattoman huomion? Silloin aivosi voivat olla aivan erityiset.

Tähän lopputulokseen tultiin uudessa tutkimuksessa Kiinassa, jossa kuvannettiin ainoiden lasten ja sisarusten kanssa kasvaneiden lasten aivoja.

Osoittautui, että sisarusten puuttuminen ei vaikuta vain persoonallisuuteen vaan myös aivojen kehitykseen.

Aivot näyttävät erilaisilta

Tutkimuksessa 303 kiinalaiselta yliopisto-opiskelijalta testattiin kognitiiviset taidot ja heidän aivonsa magneettikuvattiin. Puolet tutkituista oli ainoita lapsia ja puolella oli sisaruksia.

Tutkimus osoitti eron ryhmien välillä niin sanotun harmaan aineen määrässä. Harmaa aine on sitä aivojen osaa, joka muodostuu hermosolujen solukeskuksista.

Ainokaisilla oli esimerkiksi enemmän harmaata ainetta sillä aivojen alueella, joka liittyy kielen ymmärtämiseen ja luovaan ajatteluun.

Toisaalta heillä oli sitä vähemmän alueilla, jotka säätelevät tunteita ja sosiaalisia kykyjä.

Ainoa lapsi on luovempi

Ainoat lapset saivat kognitiivisessa testissä enemmän pisteitä "joustavan ajattelun" osiossa, mikä heijastaa luovuutta. Toisaalta heidän pistemääränsä oli pienempi ystävällisyyttä käsittelevässä osiossa.

Eron syytä ei vielä tiedetä. Tutkijat uskovat, että se voi johtua siitä, että ainoan lapsen vanhemmilla on enemmän aikaa auttaa lapsen luovuutta kehittymään ja että ainoa lapsi leikkii enemmän yksin.

Vaikka tutkimuksen tulos vaatii lisäselvityksiä, se piirtää selkeän kuvan siitä, että yksilön roolilla perheessä on tähänastista suurempi vaikutus aivojen kehitykseen.