Shutterstock

Ovatko kaksoset yhtä älykkäitä?

Samamunaiset kaksoset ovat yhdennäköiset kuin kaksi marjaa, mutta onko myös heidän älykkyytensä samanlainen?

Samamunaiset kaksoset ovat tieteen aarrearkku. He voivat nimittäin paljastaa, muovaako ihmistä enemmän perimä vai kasvuympäristö.

Aivokuvantamiset osoittavat, että älykkyyteen liittyvät aivojen rakenteet ovat samamunaisilla kaksosilla 95–100-prosenttisesti identtiset. He ovat toisin sanoen yhtä älykkäät.

Kuvantamisten ja älykkyystestien perusteella tutkijat ovat päätelleet, että perimällä on merkittävä vaikutus älykkyyteen, kun taas ympäristön osuus on lähinnä marginaalinen.

Tämän käsityksen on nyt kyseenalaistanut vuonna 2022 tehty tutkimus.

Yhdysvaltalaissisaren ÄO oli alempi

Tutkimuksessa testattiin eroja ja yhtäläisyyksiä vuonna 1974 syntyneiltä kaksostytöiltä, jotka erotettiin toisistaan kaksivuotiaina.

Toinen oli kasvanut biologisen perheensä huomassa Etelä-Koreassa, toisen oli adoptoinut yhdysvaltalainen perhe.

Pääpiirteissään kaksosten persoonallisuus, psyykkinen terveys ja sairaushistoria olivat samanlaiset.

Tutkijoiden suureksi yllätykseksi ÄO-testi osoitti, että Yhdysvalloissa kasvaneen sisaren ÄO oli 16 pistettä alempi kuin eteläkorealaisen sisaren.

Normaalisti samamunaisten kaksosten ÄO:n ero on alle 7 pistettä, joten alemman tuloksen täytyy johtua kasvuolosuhteiden ja ympäristön erilaisuudesta.