Ovatko älykkäät lapset epäsuosittuja koulussa?

Lapseni ÄO on korkeampi kuin hänen luokkatovereidensa. Voiko hänen sosiaalinen elämänsä kärsiä siitä?

© Shutterstock

Lapsen älykkyys vaikuttaa jossain määrin koulussa viihtymiseen, eikä kyse ole vain siitä, onko hänestä kiva opiskella. Myös sosiaalisilla tekijöillä on merkitystä.

Ne koululaiset, joilla on korkea älykkyysosamäärä (ÄO), ovat yleensä suosittuja. Suosio johtuu muun muassa hyvistä vuorovaikutustaidoista, yhteistyökyvystä, ymmärtäväisyydestä ja vastuuntunnosta. Osa älykkäistä lapsista käyttäytyy kuitenkin poikkeavasti, ja heitä saatetaan pitää friikkeinä, syrjiä ja kiusata.

Koululaisten älykkyyden ja suosion yhteyttä on tutkittu ainakin Puolassa. Tutkimukseen osallistui 113 nuorta usealta eri lukioluokalta.

Tulos perustui lukuvuoden alussa tehtyyn älykkyystestiin ja toistuviin kyselyihin, joilla selvitettiin luokkatovereiden välisiä suhteita. Tarkoituksena oli saada tietää, keitä osallistujat pitivät mukavimpina koulukavereinaan. Jokainen sai mainita niin monta henkilöä kuin halusi.

Yhtä älykkäät lapset löytävät yhteisen sävelen

Puolalaistutkimuksen mukaan ne lukiolaiset, jotka menestyivät hyvin älykkyystestissä, olivat suosituimpia. He olivat sen sijaan itse vaateliaampia seuransa suhteen. He kaipasivat samanhenkistä seuraa ja olivat mieluiten tekemisissä muiden yhtä älykkäiden koululaisten kanssa.

Lukuvuoden aikana asenteissa tapahtui kuitenkin muutoksia. Koulukaverien älykkyys menetti merkitystään, ja esimerkiksi yhteiset harrastukset ja samankaltaiset luonteenpiirteet painoivat vaa'assa enemmän.