Miksi kaikki eivät ole yhtä älykkäitä?

Geeneillä on ratkaiseva merkitys kunkin ihmisen älykkyydelle. Onneksi on kuitenkin myös asioita, joihin voit vaikuttaa itse. Voit harjoittaa aivosolujasi ja opiskella parantaaksesi älykkyyttäsi.

KlogefolkTOP

Älykkyys on ennen kaikkea synnynnäinen ominaisuus, joka perustuu perintötekijöihin. Perimä määrää yksilöllisen kehitys- ja oppimiskyvyn ja sitä kautta älyllisen suorituskyvyn rajat.

Henkistä pääomaa – siis lähinnä tietoja ja taitoja – on mahdollista kartuttaa opiskelemalla ja hankkimalla kokemusta, ja sen varassa on mahdollista saada enemmän irti omasta lahjakkuudestaan.

Tutkimusten mukaan geenien osuus älykkyydessä on 50–75 prosenttia.

Myös kasvuympäristöllä on merkitystä

Hyvä perimä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että älykkyys tulee ilmi vaikkapa menestyksenä.

Älynlahjoista hyödytään yleensä enemmän, kun tarjolla on henkisiä haasteita ja älyllisiä virikkeitä.